Armin van Buuren x Billen Ted x JC Stewart - Come Around Again

Tłumaczenie:


Zadaj mi pytanie, a ja postaram się nie odpowiedzieć
Zdecydowałaś, że idziesz dalej, wiesz, że wciąż pytam dlaczego
Bądź szczera (bądź szczera), tak, bądź szczera, o tak
Zbyt wiele pokus nadchodzi z każdej strony, Ty kłamiesz
Ukrywasz się przed czymś, ale łapiesz mnie z zaskoczenia
I nie chcę tego (nie chcę tego), nie chcę tego, oh
Teraz czuję, czuję, że to się zbliża, czuję, że to się znów zbliża
I widzę tylko Ciebie, kiedy zamykam oczy, żyjesz w mojej głowie
Bo teraz czuję, czuję, że to się zbliża, czuję, że to się znów zbliża
I widzę tylko Ciebie, kiedy zamykam oczy, Ty żyjesz w mojej głowie
(Ty żyjesz w mojej głowie)
Miałem nadzieję, że pewnego dnia posłucham własnej rady
Zbyt wiele razy powinienem był pomyśleć więcej niż dwa razy
Ale masz mnie, ale mnie nie chcesz, oh
Teraz czuję, czuję, że to się zbliża, czuję, że to się znów zbliża
I widzę tylko Ciebie, kiedy zamykam oczy, Ty żyjesz w mojej głowie
Bo teraz czuję, czuję, że to się zbliża, czuję, że to się znów zbliża
I widzę tylko Ciebie, kiedy zamykam oczy, Ty żyjesz w mojej głowie
(Ty żyjesz w mojej głowie)
Teraz czuję, czuję, że to się zbliża, czuję, że to się zbliża znowu
I widzę tylko Ciebie, kiedy zamykam oczy, Ty żyjesz w mojej głowie (Ty żyjesz w mojej głowie)
Bo teraz czuję, czuję, że to się zbliża, czuję, że to się znów zbliża
I widzę tylko Ciebie, kiedy zamykam oczy, Ty żyjesz w mojej głowie

Tekst piosenki:


Ask me a question, and I'll try to not reply
Decided you're moving on, you know I'm still asking why
Just be honest (be honest), yeah, be honest, oh, yeah
Too much temptation coming either way, you lie
Hiding from something but you catch me by surprise
And I don't want it (don't want it), don't want it, oh
Now I feel, I feel it coming around, I feel it coming around again
And all I see is you when I close my eyes, it's you livin' inside my head
'Cause now I feel, I feel it coming around, I feel it coming around again
And all I see is you when I close my eyes, it's you livin' inside my head
(You livin' inside my head)
I was hoping one day I would take my own advice
Too many times I should've thought way more than twice
But you got me, but don't want me, oh
Now I feel, I feel it coming around, I feel it coming around again
And all I see is you when I close my eyes, it's you livin' inside my head
'Cause now I feel, I feel it coming around, I feel it coming around again
And all I see is you when I close my eyes, it's you livin' inside my head
(You livin' inside my head)
Now I feel, I feel it coming around, I feel it coming around again
And all I see is you when I close my eyes, it's you livin' inside my head
'Cause now I feel, I feel it coming around, I feel it coming around again
And all I see is you when I close my eyes, it's you livin' inside my head