Arctic Monkeys - Golden Trunks

Tłumaczenie:


Ostatniej nocy gdy moja psychiki
Podkomisja śpiewała mi swym przerażającym głosem
Powoli opuściłaś powieki
Gdy złapię cię prawdziwa miłość, zostajesz bez wyboru

W odpowiedzi na to, co szeptałaś mi do ucha
Muszę przyznać, że czasem też o tobie fantazjuję

Przywódca wolnego świata
Przypomina ci zapaśnika w ciasnych, złotych spodenkach
Nagrał sobie wiodącą melodię
Zagrali mu ją gdy wkraczał na ring

W odpowiedzi na to, co szeptałaś mi do ucha
Muszę przyznać, że czasem też o tobie fantazjuję

I w ciągu dnia
Giętkie kształty ze świeżą paczką nowych kłamstw
Coś innego do opublikowania

Jestem pewny, że słyszałaś wystarczająco
W odpowiedzi na to, co szeptałaś mi do ucha
Muszę przyznać, że czasem też o tobie fantazjuję

Tekst piosenki:


Last night when my psyches
Subcommittee sang to me in it's scary voice
You slowly dropped your eyelids
When true love takes a grip it leaves you without a choice

And in response to what you whispered in my ear
I must admit sometimes I fantasize about you too

The leader of the free world
Reminds you of a wrestler wearing tight golden trunks
He's got himself a theme tune
They play it for him as he makes his way to the ring

And in response to what you whispered in my ear
I must admit sometimes I fantasize about you too

And in a daytime
Bendable figures with a fresh new pack of lies
Summat else to publicise

I'm sure you've heard about enough
So in response to what you whispered in my ear
I must admit sometimes I fantasize about you too