Arctic Monkeys - Anyways

Tłumaczenie:


Kolejny mikrokosmos gdzieś w eterze
Naprawianie świata oczami Bing’a Crosby

Przesadne dzielenie się* i jego gorzki posmak
Dokładnie w niewłaściwym czasie,
Dokładnie w niewłaściwym miejscu
Zachowaj to na czarną godzinę
Kochanie, dajesz z siebie wszystko
To tylko kolejny wyścig do Gdziekolwiek

Filantropijne toga party
Co za miejsce dla obu z przeciwnych stron
Mojego podwójnego życia by w końcu się zderzyły

Dzielenie się sekretami, które miałem zabrać do grobu
Krwotoki z nosa od objawień przyjętych na siebie
Och, podejdźmy do ognia kochanie, weźmy wszyscy udział
W jeszcze innym wyścigu do Gdziekolwiek

Och, jak twoja mama i tata radzą sobie z luką pokoleniową?

Jeee!

Jestem za moją kamerą filmową
Mam swój megafon
Możesz mówić do mnie Alexander
Miło poznać Was wszystkich

Słuchanie raportu pogodowego jadąc na lotnisko
Ja i chłopaki
Płonące Metropolis* w lusterku wstecznym

Obmyślanie metod jak mieć ciastko i zjeść Twoje ciastko
Mmm, takie jak te, które piekła Matka Natura
Wyglądasz, jakbyś dokładnie wiedziała, co zamierzam powiedzieć
To tylko kolejny wyścig do

Gdziekolwiek

* oversharing - mówienie o sobie zbyt dużo a także przesadne dzielenie się detalami ze swojego życia w social mediach.
* Shipping forecast - audycja radiowa BBC z prognozami dotyczącymi mórz wokół wybrzeży Wysp Brytyjskich.
*Metropolis - miasto przyszłości z filmu science-fiction Fritza Langa

Tekst piosenki:


Just another microcosm somewhere in the ether,
Putting the world to rights with Bing Crosby eyes

Oversharing and its bitter aftertaste
Exactly the wrong time,
in exactly the wrong place
Save it for a rainy day
Baby, you go hard in the paint
It’s just another race to Anyways

Philanthropic toga party
What a place for both the opposite sides
of my double life to finally collide

Sharing secrets I was taking to the grave
Nosebleeds from epiphanies I took full in the face
Oh, come o’er by the fire babe, let’s all participate
in yet another race to Anyways

Oh, how’s your mum and dad been doing with the generation gap?

Yeah!

I’m behind my movie camera
I’ve got my megaphone
You can call me Alexander
It’s nice to meet you all

Listening to the shipping forecast driving to the airport
Me and the guys
Metropolis ablaze in the rearview

Devising methods to both have and eat your cake
Mm, just like the ones that Mother Nature used to bake
You look as if you know exactly what I’m gonna say
Is just another race to

Anyways