Architects - Alpha Omega

Tłumaczenie:


Synu Boży.
Pionku kata kontrolujesz nasze życia
Bajkami i płytkimi kłamstwami.

Mówisz, że będziemy się smażyć w piekle.
Złośliwy kaznodziejo, znam cię dobrze.

Desperacja oddycha i podąża za Tobą do domu,
Po prostu się rozejrzyj, nie jesteś sam.

Jedno życie. Jedna szansa. Świat przede mną.

Inteligentny projekt,
Sprawia, że mój kręgosłup przechodzą ciarki.
Komórki dzielą się i mutują,
Cóż za sadystyczny zamiar.

Nie ma jasności, ani ciemności. Nie ma wzlotów, ani upadków.
Znajdę spokój, zakopany w ziemi.
Gasną światła, przepalił się bezpiecznik,
Nie ma nieba lub piekła, aby zapewnić mi dom.

Mówisz, że będziemy się smażyć w piekle.
Złośliwy kaznodziejo, znam cię dobrze.

Desperacja oddycha i podąża za Tobą do domu,
Po prostu się rozejrzyj, nie jesteś sam.
Jedno życie. Jedna szansa. Świat przede mną.

Kolejne rozbicie by nas rozdzielić.
Spróbuj wypełnić tę lukę wewnątrz swojego serca.

Kolejne rozbicie by nas rozdzielić.
Spróbuj wypełnić tę lukę wewnątrz swojego serca.

Synu Boga, synu w niebiosach,
Gdybyś mógł mówić, jestem pewien, że powiedziałbyś:
"Jest mnie więcej, niż widzisz na pierwszy rzut oka.
Jest mnie więcej, jest mnie więcej!"

Synu Boga, synu w niebiosach,
Gdybyś mógł mówić, jestem pewien, że powiedziałbyś:
"Jest mnie więcej, niż widzisz na pierwszy rzut oka.
Jest mnie więcej, jest mnie więcej!"

Pozwól mi rzec, że moja przyzwoitość pochodzi z wewnątrz.
Po prostu ludzkie serce, przyzwoity umysł.
Wszyscy popełniamy pomyłki od czasu do czasu.

Pozwól mi rzec, że moja przyzwoitość pochodzi z wewnątrz.
Po prostu ludzkie serce, przyzwoity umysł.
Wszyscy popełniamy pomyłki od czasu do czasu.

Tekst piosenki:


The Son of God.
Hangman's pawn control our lives
With fairtytales and shallow lies.

You say we'll burn in hell.
Spiteful preacher, I know you well.

Desperation breathes and follows you home.
Just look around, you're not alone.

One life. One chance. The world in front of me.

Intelligent design
Sending shivers down my spine.
Cells mutate and divide.
What a sadistic intention.

No light, no dark. No ups, no downs.
I'll find peace, buried in the ground.
The lights go out, the fuse has blown.
No heaven or hell to bring me home.

You say we'll burn in hell.
Spiteful preacher, I know you well.

Desperation breathes and follows you home.
Just look around, you're not alone.

One life. One chance. The world in front of me.

Another division to tear us apart.
Try to fill that hole inside your heart.

Another division to tear us apart.
Try to fill that hole inside your heart.

Son of God, son in the sky,
If you could speak, I'm sure you'd say:
"There's more to me than meets the eye.
There's more to me, There's more to me!"

Son of God, son in the sky
If you could speak, I'm sure you'd say:
"There's more to me than meets the eye.
There's more to me, There's more to me!"

Let me say my decency comes from inside
Just human heart, a decent mind
We all slip up from time to time

Let me say my decency comes from inside.
Just human heart, a decent mind.
We all slip up from time to time.