tekstowo.pl

Anti-Flag - The Project For A New American Century

Tłumaczenie:


To jest sprawdzian dla twoich wierzeń!

Globalny Amerykański Pokój
Neokonserwatysta, neofaszysta, plan - hegemonia USA
Szarlatańskie jastrzębie wojenne, nieosądzone, nieprawdziwe
Świętują i wykorzystują tragedię
Aby przejąć władzę

To jest sprawdzian dla twoich wierzeń
Będziesz bronić demokracji?
czy Nowego Amerykańskiego Wieku?
Nieskończona ...
Nieskończona przemoc, nieskończona nienawiść
Niekończąca się tyrania imperium
Staniesz w obronie ludzkiej godności?
Czy nieskończonej nienawiści?

To zbiór myśli, psychicznych i szalonych
Wojna wzbogaca jego członków - światowa katastrofa
Mają plan wojny, który polega na Tobie
by zabijać dla ich korporacyjnego imperium
podczas gdy oni siedzą w domu

To jest sprawdzian dla twoich wierzeń
Będziesz bronić demokracji?
czy Nowego Amerykańskiego Wieku?
Nieskończona...
Nieskończona przemoc, nieskończona nienawiść
Niekończąca się tyrania imperium
Staniesz w obronie ludzkiej godności?

Czy zamierzasz ... Walczyć!
Czas udowodnić, w co naprawdę wierzysz
Musimy WALCZYĆ!
Aż wygramy
Musimy WALCZYĆ!
Czy będziesz posłuszny wezwaniu?
Neofaszystowski wyścig na wojnę
PNAC planuje rządzić światem

To jest sprawdzian dla twoich wierzeń
Będziesz bronić demokracji?
czy Nowego Amerykańskiego Wieku?

Czy zamierzasz ...

To jest sprawdzian dla twoich wierzeń
Będziesz bronić demokracji?
czy Nowego Amerykańskiego Wieku?
Nieskończona ...
Nieskończona przemoc, nieskończona nienawiść
Niekończąca się tyrania imperium
Staniesz w obronie ludzkiej godności?

Zrobisz to? Czy staniesz po stronie nieskończonej nienawiści?


Od tłumacza - Project for the New American Century (PNAC), czyli Projekt dla Nowego Amerykańskiego Wieku − neokonserwatywna organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Określana jest ona jako think tank (dosłownie "zbiór myśli")

Tekst piosenki:


It's a gut check of what you believe

A Global Pax Americana
Neo-con, neo-fascist blue print - USA hegemony
Charlatan war hawks, untried, untrue
Celebrate and exploit tragedy
To steal away control

And it's a gut check of what you believe
Will you stand up for democracy?
or a New American Century?
Endless...
Endless violence, endless hatred
Endless empire tyranny
Will you make a stand for human dignity?
Or never ending hate?

It's a think tank, psycho and crazed
War profiteering membership - a world catastrophe
They've got a war plan that counts on you
to kill for their corporate empire
while they sit at home

And it's a gut check of what you believe
Will you stand up for democracy?
or a New American Century?
Endless...
Endless violence, endless hatred
Endless empire tyranny
Will you make a stand for human dignity?

Are you going to...Fight Back!
Time to prove what you really believe
We gotta FIGHT BACK!
Until we win it all
We gotta FIGHT BACK!
Will you heed the call?
The Neo-Fascist race to war
The PNAC plan to rule the world

It's a gut check of what you believe
Will you stand up for democracy?
or a New American Century?

Are you going to...

And it's a gut check of what you believe
Will you stand up for democracy?
or a New American Century?
Endless...
Endless violence, endless hatred
Endless empire tyranny
Will you make a stand for human dignity?

Will you? Or never ending hate?