Anne Hathaway - I Dreamed A Dream

Tłumaczenie:


Był czas, kiedy ludzie byli życzliwi
Gdy ich głosy były łagodne
A ich słowa były zachęcające
Był czas, gdy miłość była ślepa
A świat był piosenką
A piosenka była pasjonująca
Był czas
Gdy wszystko poszło źle
Wymarzyłam sobie sen, w czasie który już przeminął
Gdy nadzieja była wielka
A zycie było warte przeżycia
Śniłam o tym, że miłość nigdy nie umiera
Śniłam o tym, że Bóg jest wyrozumiały
Wówczas, gdy byłam młoda i niezalękniona
Marzenia się rodziły, i wcielały się w życie i były marnowane
Nie było żadnego okupu do zapłaty

Żadna piosenka nie pozostała niezaśpiewana
Żadne wino nie zostało niespróbowane
Ale tygrysy przyszły nocą
Z głosami miękkimi jak grzmot
Kiedy rozdzierały twoją nadzieję
I obracały twe marzenia we wstyd
Spał letnim snem obok mnie
Wypełniał moje dni bezustannym zadziwieniem
Zabrał moje dzieciństwo za jednym zamachem
Jednak odszedł, gdy nadeszła jesień
I nadal marzę, że wróci do mnie
Że przezyjemy wspólne lata
Ale istnieją marzenia, które nie mogą się spełnić
I są burze, przed którymi nie możemy się schronić
Marzyłam, aby moje życie było
Tak inne od tego piekła, w którym żyję
Tak inne od tego, czym się wydawało
Jednak życie zabiło
Marzenie, o którym śniłam

Tekst piosenki:


Fantine
There was a time when men were kind
When their voices were soft
And their words inviting
There was a time when love was blind
And the world was a song
And the song was exciting
There was a time
Then it all went wrong
I dreamed a dream in times gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving
Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid

No song unsung
No wine untasted
But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hope apart
And they turn your dream to shame
He slept a summer by my side
He filled my days with endless wonder
He took my childhood in his stride
But he was gone when autumn came
And still I dream he'll come to me
That we'll live the years together
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather
I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seemed
Now life has killed
The dream I dreamed.