tekstowo.pl

Anna German - Być może

Tłumaczenie:


Maybe somewhere else the lands are more beautiful
And the nights more starry, and the mornings brighter,
maybe, the green is more exuberant, more greenish
and birds in the twigs do sing more cheerfully.

Maybe somewhere else... but for one's heart
the song at the Vistula and the sands of Masovia* are more precious.

There are dusks at the fiords and shadows of pyramids,
and northern lights, and dreaming beneath palms,
colorful butterflies, fairy gardens
and cities in the gardens of marvelous charming.

Maybe...

Maybe, maybe that all is better somewhere else
and the birds, and stars, and singing, and the air,
that there were somewhere even happier nations
and trees more graceful than the willow at the waterside.

Maybe...

Tekst piosenki:


Być może, gdzie indziej są ziemie piękniejsze
i noce gwiaździstsze, i ranki jaśniejsze,
być może, bujniejsza, zieleńsza jest zieleń
i ptaki w gałęziach śpiewają weselej.

Być może, gdzie indziej... lecz sercu jest droższa
piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza.

Są zmierzchy na fiordach i cienie piramid,
i zorze polarne, i sen pod palmami,
stubarwne motyle, baśniowe ogrody
i miasta w ogrodach cudownej urody.

Być może...

Być może, być może, że wszystko gdzieś lepsze
i ptaki, i gwiazdy, i śpiew, i powietrze,
że były gdzieś nawet szczęśliwsze narody
i drzewa wdzięczniejsze od wierzby u wody.

Być może...