tekstowo.pl

Anima Damnata - Death to Christianity: Part II - Sanctus Satanas

Tłumaczenie:


Święty Szatanie, Święty
Panie Diabelskich Zastępów
Szatanie - przybądź! Szatanie - przybądź!
Chwała Szatanowi, Chwała Szatanowi
Twoje jest niebo, Twoja jest ziemia
Chwała Szatanowi

Z dołu, z ciemnych królestw
Wzywamy ciebie
Przynieś nam ogień, rebelii
Abyśmy przelali całą świętą krew

Z twoją mocą nigdy nie upadniemy
Z twoją mocą podbijemy świat
Z twoją mocą nigdy nie upadniemy
Z twoją mocą zniweczymy ich boga

Powstań z Piekieł, Siarczany Panie
Chcemy wojny

Żadnej świętości - Szatanie powstań
Żadnej czystości - Szatanie powstań

Spal Chrystusa, wypal jego jagnięta
W ogniu zapomnienia
Przynieś nam kielich potępienia
Abyśmy przelali całą świętą krew

Z twoją mocą nigdy nie upadniemy
Z twoją mocą podbijemy świat
Z twoją mocą nigdy nie upadniemy
Z twoją mocą zniweczymy ich boga

Święty Szatanie, Święty
Panie Diabelskich Zastępów
Szatanie - przybądź! Szatanie - przybądź!
Chwała Szatanowi, Chwała Szatanowi
Twoje jest niebo, Twoja jest ziemia
Chwała Szatanowi

Tekst piosenki:


Sanctus Satanas, Sanctus
Dominus Diabolus Sabaoth
Satanas - venire! Satanas - venire!
Ave Satanas, Ave Satanas
Tui sunt caeli, Tua est terra
Ave Satanas

From below, from dark realms
We summon you
Bring us fire, of rebellion
Than we shed all holy blood

With your power we shall never fall
With your power we shall conquer world
With your power we shall never fall
With your power we shall crush their god

Raise from Hell, Brimstone Lord
We want war

No holiness - Satan raise
No purity - Satan raise

Burn the christ, scorch his lambs
In the fire of oblivion
Bring us chalice of damnation
Then we shed all holy blood

With your power we shall never fall
With your power we shall conquer world
With your power we shall never fall
With your power we shall crush their god

Sanctus Satanas, Sanctus
Dominus Diabolus Sabaoth
Satanas - venire! Satanas - venire!
Ave Satanas, Ave Satanas
Tui sunt caeli, Tua est terra
Ave Satanas