Angelo Kelly & Family - Irish Heart

Tłumaczenie:


Tylko w wieku siedmiu lat
Ze skrzypcami w dłoni
Mój pradziadek, Sean
Musiał opuścić swoją ojczyznę
Obiecał, że powróci
Bez względu na cenę
Ale czasy były ciężkie
A jego marzenia zagubiły się

W wieku czternastu lat zachorował
I nie mógł już chodzić
Lekarze próbowali pomóc
Po prostu rozmawiali
Ale coś głęboko w nim
Nie pozwoliło mu się poddać
Dopóki nie został stepującym tancerzem

Czy czujesz moje irlandzkie serce
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Bije, bije
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Bije, bije

Tak jak mój nieżyjący ojciec
I jego ojcowie wcześniej
Z dumą mogę powiedzieć, że jestem Irlandczykiem
Do szpiku kości
I choć żyłem głównie zagubiony
Piosenka, taniec i humor
Po prostu nie odejdą

I jeśli powiesz, że jestem brzydki
Cóż, miałbyś rację
Ale chciałbyś, żebym był z tobą
Jeśli wdałeś się w bójkę
W końcu wróciłem
Dla siebie i dla małego Seana
Do kraju o największym sercu

Czy czujesz moje irlandzkie serce
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Bije, bije
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Bije, bije
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Bije, bije

Czy czujesz moje irlandzkie serce
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Bije, bije
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Czy czujesz moje irlandzkie serce
Bije, bije

Czy czujesz
(Oh, oh-oh-oh-oh-oh)
Czy czujesz bicie mojego serca?
Czy czujesz
(Oh, oh-oh-oh-oh-oh)
Czy czujesz bicie mojego serca?

Tekst piosenki:


At only the age seven
With a fiddle in his hand
My great grandfather, Sean
Had to leave his homeland
He swore that he'd return
No matter the cost
But the times stayed rough
And his dreams got lost
At fourteen he got ill
And could no longer walk
The doctors tried to help
All they did was just talk
But something deep inside him
Just wouldn't give up
Until he became a tap dancer
Can you feel my Irish heart
Can you feel my Irish heart
Beatin', beatin'
Can you feel my Irish heart
Can you feel my Irish heart
Beatin', beatin'
So like my late father
And his fathers before
I'm proud to say I'm Irish
Down to the core
And even though I've lived
Mostly astray
The song, the dance, the humor
It just won't go away
And if you'd say I'm ugly,
Well, you would be right
But you would want me with you
If you got in a fight
I've finally returned
For myself and little Sean
To the country with the biggest heart
Can you feel my Irish heart
Can you feel my Irish heart
Beatin', beatin'
Can you feel my Irish heart
Can you feel my Irish heart
Beatin', beatin'
Can you feel my Irish heart
Can you feel my Irish heart
Beatin'
Can you feel my Irish heart
Can you feel my Irish heart
Beatin', beatin'
Can you feel my Irish heart
Can you feel my Irish heart
Beatin', beatin'
Can you feel
(Oh, oh-oh-oh-oh-oh)
Can you feel my heart beating?
Can you feel
(Oh, oh-oh-oh-oh-oh)
Can you feel my heart beating?