Angelo Branduardi - Vanità di vanità

Tłumaczenie:


Idziesz szukając tu, szukając tam
Ale gdy śmierć cię pochwyci
Co ci pozostanie z twoich pragnień?
Marność nad marnościami.

Jesteś szczęśliwy z twoimi przyjemnościami
Ciesząc się tylko srebrem i złotem
Na końcu co ci pozostanie?
Marność nad marnościami.

Idziesz szukając tu, szukając tam
podążając zawsze za szczęściem
zdrowiem, radością i brakiem zmartwień
Marność nad marnościami.

Jeśli teraz oglądasz w lustrze
swoją pogodną twarz
nie wyobrażasz sobie na pewno
że to będzie dzień twojej marności.

Wszystko marność, tylko marność
żyjcie z radością i prostotą
bądźcie dobrzy, jeśli możecie…
Cała reszta to marność.

Wszystko marność, tylko marność
chwalcie Pana z pokorą
dajcie Mu całą miłość
i niczego już nie będzie wam brakować.

Tekst piosenki:


Vai cercando qua, vai cercando là,
ma quando la morte ti coglierà
che ti resterà delle tue voglie?
Vanità di vanità.

Sei felice, sei, dei piaceri tuoi,
godendo solo d'argento e d'oro,
alla fine che ti resterà?
Vanità di vanità.

Vai cercando qua, vai cercando là,
seguendo sempre felicità,
sano, allegro e senza affanni...
Vanità di vanità.

Se ora guardi allo specchio
il tuo volto sereno
non immagini certo quel
che un giorno sarà della tua vanità.

Tutto vanità, solo vanità,
vivete con gioia e semplicità,
state buoni se potete...
tutto il resto è vanità.

Tutto vanità, solo vanità,
lodate Signore con umiltà,
a lui date tutto l'amore,
nulla più vi mancherà.