An Animation - Save

Tłumaczenie:


Nie zajmę Ci zbyt dużo czasu
Po prostu chcę abyś zobaczył
Co stworzyłem w tych liniach
Tak dobrym jak tylko mogę być
To wszystko czym mogę być
Głowa opuszczona, kolana na ziemi
Spytam się - proszę - ZBAW MNIE!

Zasługuję na to żebyś się ode mnie odwrócił
Byłem zawstydzony by głosić twe imię
Nie mogę uwierzyć, że wszystko co widzisz
To to że otoczyłeś mnie swoją łaską
Jesteś wszystkim czym chce być
Jesteś wszystkim czego kiedykolwiek potrzebowałem...

Jezu - proszę - ZBAW MNIE!

Nie zajmę Ci zbyt dużo czasu
W sam raz, byś mnie zbawił

Powiem wam co mogę
Ale wasze umysły zrobią krok
Śpiewam o Większej Miłości
Daj mi znać kiedy będziesz miał dosyć...

Tekst piosenki:


I won't take much of your time
I just want you to see
What I have made inside these lines
It's as good as I can be
This is all that I can be...
Head tilted down, knees on the ground
I will ask - please - SAVE ME!

I deserve for you to turn away
I was ashamed to speak your name
I can't believe that all you see
Is that you have covered me gracefully
You're all I want to be
You're all I'll ever need...

Jesus -please - SAVE ME!

I won't take much of your time
Just enough, for you to save me

I will tell you what I can
But your minds will take a stand
I sing of a Greater Love
Let me know when you've had enough...