Alpha Rev - New Morning

Tłumaczenie:


Nie odpuszczę zamkowi na wzgórzu
To złoto które moglibyśmy zjeść,lub konie które można sprzedać
Nie będę takim który jest bogaczem do żywej duszy
Nie odpuszczę, jeśli będę musiał uciekać przed prawem
Kiedy moje pieniądze nie wystarczą, i przyjdą zabrać to wszystko
Nie będę takim który jest bogaczem do żywej duszy
Słyszałeś Manę Lisę
Jesteś nowym porankiem
Jesteś nowym porankiem
Chcesz być w porządku kiedy ja tu siedzę sam nie myśląc o
Sposobach jakimi mogłem zrobić to źle
Nie będę takim który jest bogaczem do żywej duszy
Słyszałeś Mona Lisę
Słyszałeś kim jesteś
Jesteś nowym porankiem
Jesteś nowym porankiem
Jesteś nowym porankiem
Teraz jesteś nowym porankiem teraz
Słyszałeś Mona Lisę
Słyszałeś kim jesteś
Jesteś nowym porankiem
Jesteś nowym porankiem
Jesteś nowym porankiem
Teraz jesteś nowym porankiem teraz

Tekst piosenki:


I dont give a dam about the castle on the hill
all the gold that we could eat, or the horse you had for sale
No I'm getting kinda rich on the side of any soul alive
I dont give a dam if I'm running from the law
when my moneys not enough and they come and take it all
No I'm getting kinda rich on the side of any soul alive
Have you heard the Mona Lisa
Have yo heard who you are
Your a new morning
Your a new moning
Wanna be ok when I'm sitting here alone not just thinking of the ways that I could have done it wrong
No I'm getting kinda rich on the side of any soul alive
Have you heard the Mona Lisa
Have you heard who you are
Your a new moring
Your a new morning
Your a new morning
Now, your a new morning now
Have you heard my Mona Lisa
Have you heard who you are
Your a new morning
Your a new morning
Your a new morning
Now, your a new morning now