Allele - Lies

Tłumaczenie:


Tak wiele dla ciebie, twojej udawanej niewinności
To było dla mnie wszystko

Sam, na własną rękę
Złapany na twoich kłamstwach
Co jeśli oni wiedzieli, że to byłaś ty
Złapany w przebraniu
Po tym wszystkim co dla ciebie zrobiłem
Poczekaj i zobacz jak to będzie
Złapany na twoich kłamstwach

Tak cyniczna, tak wiele twarzy
W środku zastanawiam się, jak tego dokonałaś

Sam, na własną rękę
Złapany na twoich kłamstwach
Co jeśli oni wiedzieli, że to byłaś ty
Złapany w przebraniu
Po tym wszystkim co dla ciebie zrobiłem
Poczekaj i zobacz jak to będzie
Złapany na twoich kłamstwach

Przez ciebie
Przez ciebie jestem tutaj
W tym miejscu samotny z nikim by być
Całkowicie przez ciebie

Twoje kłamstwa[x3]

Złapany na twoich kłamstwach
Co jeśli oni wiedzieli, że to byłaś ty
Złapany w przebraniu
Po tym wszystkim co dla ciebie zrobiłem
Poczekaj i zobacz jak to będzie
Złapany na twoich kłamstwach


W twoje kłamstwa
Jestem wplątany
Jestem wplątany
Jestem wplątany w twoje kłamstwa

Dowiemy się kiedyś prawdy?

Tekst piosenki:


So much for, your fake innocence
Was this all for me

All alone, on my own
Caught up in your lies
What if they knew it was you
Caught up in disguise
After all I've done for you
Wait and see how it's gunna be
Caught up in your lies

So cynical, so many faces
Inside I wonder, just how you made it

All alone, on my own
Caught up in your lies
What if they knew it was you
Caught up in disguise
After all I've done for you
Wait and see how it's gunna be
Caught up in your lies

Because of you
Because of you that I'm here
In this place alone with no one to be
Completely because of you

Your lies [x3]

Caught up in your lies
What if they knew it was you
Caught up in disguise
After all I've done for you
Wait and see how it's gunna be
Caught up in your lies

In your lies
I'm caught up
I'm caught up
I'm caught up in the lies

Will we ever find the truth?