Alaine Kashian - No Turning Back

Tłumaczenie:


GILMAN
Pan jest moją skałą
Jemu mam zaufać?

Czy on jest tarczą i rogiem mego zbawienia?

WIEDŹMA
Nie odwracaj wzroku, nadszedł czas
Aby porzucić rozgrzeszenie

Twoje ciało drży, zadanie się rozpoczęło
Wniknięcie w wielkie złudzenie Boga

Jestem tutaj, twoja fantazja

Och, nie ma odwrotu
Od wszystkich twoich zmysłowych odkryć

Mogę dać ci to, czego ci brakuje
Skonsumujemy nową rzeczywistość
Zobaczysz!

Dlaczego nie uciekniesz?
Dlaczego czujesz się jak więzień we własnym ciebie?

Te potworne wizje, tak surrealistyczne
Uważam twoją pasję za zmysłową i sprośną

Desperacko cię pragnę

Och, nie ma odwrotu
Na razie obudziłeś istotę

Demoniczny gigant, chudy i czarny
Wyczołguje się nieubłaganie z odległych światów po ciebie


Nie ma powrotu
Ze wspaniałego świata bluźnierstwa

Gdy twój koszmar blaknie w czerń
Chodź ze mną, porzuć zdrowy rozsądek

WIEDŹMA + GILMAN
Nie ma powrotu!
Nie ma powrotu!

WIEDŹMA
Nie, nie ma odwrotu

Tekst piosenki:


GILMAN
The Lord is my rock
In him shall I trust?

Is he the shield and horn of my salvation?

WITCH
Don't look away, the time has come
To abandon absolution

Your body shivers, the quest begun
Penetrate God's grand delusion

I'm here, your fantasy

Oh there's no turning back
From all your sensual discoveries

I can give you what you lack
We'll consummate a new reality
You'll see!

Why don't you run?
Why do you feel like a prisoner in your own body?

These monstrous visions, so surreal
I find your passion sensuous and bawdy

I want you desperately

Oh, there's no turning back
For now you've woken up an entity

Demonic giant, lean and black
From worlds beyond he crawls relentlessly towards
You

There's no turning back
From a luscious world of blasphemy

As your nightmare fades to black
Come with me, abandon sanity

WITCH + GILMAN
There's no turning back!
There's no turning back!

WITCH
No, there's no turning back