Alabama 3 - Woke Up This Morning

Tłumaczenie:


Intro:
I po trzech dniach picia z Larry Love (gra komputerowa, główna postać: Larry)
Po prostu poczułem, że muszę wracać
Więc, idę, idę wzdłuż Coldharbour Lane
Głowa mi wisi, trzecia lub czwarta rano

Wstaje włońce, śpiewają ptaki
Wtaczam się do domu
Wspinam się po spiralnej klatce schodowej
Pięknie rozciąga się na Chesterfield

Pithecanthropus Erectus już jest na mojej płycie
I po prostu włączam dla wzniosłości
Słucham słodkich, ozdobnych rytmów Charlsa Mingusa
I J.R Monteterosa i jackiego Mcleana
To duet na tych saksofonach.

I dźwięk wykrada się poza okna
Miesza się z szumami otoczenia, Ty wiesz I
Wszystkie niespodziewane pokonania przez uczucia na krótkiej moralności
Ponieważ wstaję w tym świecie
Nadchodzę na 41 lat.

41 szarych kamieni podnosi się z ziemii
Wiesz, z pudełka, pod ziemiastym ładunkiem
Teraz, będę pokarmem dla robaków
I zupełnie tak jak Charles Mingus pisał
Ten piękny kawalek muzyki 'epitaph for eric dolphy'

Mówię, tak długo Eric, tak długo, John coltrane
I charles Mingus, tak długo, Duke ellington
and Lester Young so long, Billie holliday
I ella Fitzgerald, tak długo, Jimmy Reed
Tak długo, Muddy Waters, and so, długi wyk wilka.

(obudziłem się dziś rano)

Obudziłem się dziś rano
Złapałem pistolet
Mama mówiła, będziesz wyjątkowy
mówiła, Jesteś jednym na milion
masz rozpalić się jak słońce
Urodziłeś się pod złym znakiem (w złych okolicznościach)
Z niebieskim księżycem w oczach (tak) (niebieski księżyc w oczach oznaką bycia wyjątkowym)

Obudziłeś się dziś rano
Cała miłośc uciekła
Tata nigdy nie mówił Ci
Co dobre co złe

Ale wyglądasz dobrze dziecino
Wierzę że się czujesz dobrze
Nieważne, że urodzona pod złym znakiem
Z niebieskim księżycem w oczach
więc śpiewaj teraz

Obudziłeś się dziś rano, o tak, o tak
Obudziłeś się dziś rano, o tak, o tak
Obudziłeś się dziś rano, o tak, o tak
Obudziłeś się dziś rano, o tak, o tak

Tak widzę obudziłeś się dziś rano
Świat przewrócił się do góry nogami
Lordy, rzeczy nie były takie same
Odkąd niebieskość weszła do miasta

Ależ tak, ależ tak, jeden na milion
Ponieważ ten shotgun błyszczy
Nieważne, że urodzony pod złym znakiem
z niebieskim księżycem w oczach
więc śpiewaj

Obudziłeś się dziś rano, o tak, o tak
Masz niebieski księżyc
(niebieski księżyc w Twoich oczach)
(Uwolnię Twoję oczy)
(Obudziłeś się dziś rano, o tak, o tak)
Tak smutny, tak wkurwiony
Tak wkurwiony, wstyd za to

(Obudziłeś się dziś rano)
Masz niebieski księżyc
(uwolnię Twoje oczy)
(masz niebieski księżyc w oczach) o tak
(obudziłeś się dziś rano) o tak o tak
(nie śnię)

O tak
(wystraszony, tak tak)
uuh
(za duzo, za dużo, za dużo)
o tak
(twój ból x3)
Twojego bólu
(woohooo, mało)

Tekst piosenki:


Spoken intro:
And after three days of drinkin' with Larry Love
I just get an inklin' to go on home
So, I'm walkin' down Coldharbour Lane
Head hung low, three or four in the mornin'

The suns comin' up and the birds are out singing
I let myself into my pad
Wind myself up that spiral staircase
An' stretch out nice on the chesterfield

Pithecanthropus Erectus already on the CD player
And I just push that remote button to sublimity
And listen to the sweet sculptural rhythms of Charles Mingus
And J.R. Monterose and Jackie Mclean
Duet on those saxophones

And the sound makes it's way outta the window
Minglin' with the traffic noises outside, you know and
All of a sudden I'm overcome by a feelin' of brief mortality
'Cause I'm gettin' on in the world
Comin' up on forty-one years

Forty-one stoney gray steps towards the grave
You know the box, awaits it's grissly load
Now, I'm gonna be food for worms
And just like Charles Mingus wrote
That beautiful piece-a music, 'Epitaph for Eric Dolphy'

I say, so long Eric, so long, John Coltrane
And Charles Mingus, so long, Duke Ellington
And Lester Young, so long, Billie Holliday
And Ella Fitzgerald, so long, Jimmy Reed
So long, Muddy Waters, and so, long Howlin' Wolf

(Wo-wo-woke up this mornin')

Woke up this mornin'
Got yourself a gun
Mama always said you'd be the chosen one
She said, 'You're one in a million
You got to burn to shine'
That you were born under a bad sign
With a blue moon in your eyes (yeah)

Woke up this mornin'
And-a all that love had gone
Your papa never told you
About right and wrong

But you're, but you're looking good, baby
I believe you're a-feelin' fine
Shame about it, born under a bad sign
With a blue moon in your eyes
So, sing it now

(Woke up this mornin') oh yeah, oh yeah
(Woke up this mornin') oh yeah, oh yeah
(Woke up this mornin') oh yeah, oh yeah
(Woke up this mornin') oh yeah, oh yeah

I see ya woke up this mornin'
The world turned upside down
Lordy, but a-things ain't been the same
Since the blues walked in-a town

But ya, but ya, one in a million
'Cause you got that shotgun shine
Shame about it, born under a bad sign
With a blue moon in your eyes
So, sing it now

(Woke up this mornin')
You got a blue moon
(Got a blue moon in your eyes)
(I gotta free your eyes)
(Woke up this mornin')
So sad, god-damned
A god-damned shame about it

(Woke up this mornin')
You got a blue moon
(I've gotta free your eyes)
(Got a blue moon in your eyes) yeah
(Woke up this mornin') oh yeah, oh yeah
(I'm not dreaming)

Oh, yeah!
(Scared, yeah-yeah)
Uuh!
(Too much, too much, too much)
Oh, yeah!
(Your pain, your pain, you pain)
Of your pain
(Woo-hoo-hoo, low)

'Mister D. Wayne Love'

When you woke up this morning
Everything was gone
By half past ten your head was going
Ding-dong ringin' like a bell
From your head down to your toes
Like some voice tryin' to tell you
There's somethin' you should know
Last night you was flyin' but today you're so low
Ain't it times like these
Makes you wonder (go back) if you'll ever know
The meaning of things as they appear to the others
Wives, husbands, mothers
Fathers, sisters and brothers (tell 'em go home)
Don't you wish you didn't function
Don't you wish you didn't think
Beyond the next paycheck and the next little drink
Well, you do so make up your mind to go on
'Cause when you woke up this mornin'
Ev'rything you had was gone

(Woke up this mornin')
When ya woke up this mornin'
Woke up this mornin'
Ya, woke up this mornin'

Woke up this mornin', you wanna be
You wanna be the chosen one
(Yeah, you know what you're talkin' about)
You just can't help yourself, yeah

Woke up this mornin'
When ya, woke up this mornin'
(Woke up this mornin')
(Woke up this mornin')

Woke up this mornin' and
(My dreams gone bad)
Got yourself a gun (gotta hold, a-wind yourself up)
A-got yourself a gun
(Larry, one more time now it's almost done)
Got yourself a gun.

Oh yeah!