Akhlys - Succubare

Tłumaczenie:


Nimfa Matki Nocy
Świeci w ciemności
Widmem jej wściekłości
Córka Czarnego Księżyca
W strasznym związku
Podwójnie uformowanym
Sprawczyni obłędu
Podburzam cię
Kiedy dorastamy, szaleni
We wspólnym lęku
Kazanie wygłoszone w cichym języku Śmierci
Którego mądrość jest przerażeniem
Terror, który się otwiera
Widoki Boskiej Nocy
Och, Pasterko Otchłani
Ty mnie prowadziłaś
I nigdzie nie ma
Nie było mnie...

Tekst piosenki:


Nymph of Mother Night
Shining in darkness
Specter of Her fury
Daughter of the Black Moon
In dire conubium
Double formed
Author of mania
I incite thee
As we rise lunatic
In conjubilant dread
A sermon spoken in the silent tongue of Death
Whose wisdom is terror
A terror that opens
The vistas of Night Divine
Oh, Shepherdess of the Abyss
You have led me
And there is nowhere
I have not been...