tekstowo.pl

AJR - The Entertainment's Here

Tłumaczenie:


Ale o mój Boże
Rozrywka jest tutaj
Wszystko nagle jest tu niesamowite
Usiądź
Wyluzuj się
Usiądź (usiądź)

Byłem rozpraszany przez moją ulubioną piosenkę
Bardzo mi się podobało, ustawiłem ją sobie jako alarm
A teraz nienawidzę słyszeć jej każdego rana
Już się nie budzę, nie chcę się nudzić
Byłem rozkojarzony, tocząc się po ziemi
Ale ostatnio myślę o moim celu na Ziemi
Ale nie chcę więcej myśleć o moim celu
Ponieważ to może okazać się krótkie
O rany, nienawidzę się nudzić

Tak sobie myślałem,
Że za dużo myślenia
Może mnie utopić

Ale o mój Boże
Rozrywka tutaj
Wszystko nagle jest tu niesamowite
Usiądź
Wyluzuj się
Usiądź
Nie rób planów
Bo o mój Boże
Rozrywka jest tutaj
Odtąd nie musisz już nawet używać swojego mózgu
Usiądź
Wyluzuj się
Usiądź
No chodź

Rozrywka jest tutaj
Rozrywka jest tutaj

Byłem rozpraszany przez moje hamburgery i koktajle
Kończą mi się pomysły na to co zrobić z moim dniem
Bo mogę jeść tylko tyle razy dziennie
Dopóki nie znudzę się ponownie i utknę w moim mózgu
Zastanawiasz się, co zrobili przed wymyśleniem telefonu
Tak, jak ktokolwiek mógł stawić czoła samotności?
Wolę być w Vegas niż w moim własnym domu
Tak, moja gotówka zniknie, ale mój umysł się rozwali

Tak sobie myślałem,
Że za dużo myślenia
Może mnie utopić

Ale o mój Boże
Rozrywka tutaj
Wszystko nagle jest tu niesamowite
Usiądź
Wyluzuj się
Usiądź
Nie rób planów
Bo o mój Boże
Rozrywka jest tutaj
Odtąd nie musisz już nawet używać swojego mózgu
Usiądź
Wyluzuj się
Usiądź
No chodź

Rozrywka jest tutaj
Rozrywka jest tutaj
Rozrywka jest tutaj
Rozrywka jest tutaj
Tak tak tak tak!
Rozrywka jest tutaj
Tak tak tak tak!

Tekst piosenki:


But oh my, oh my God
The entertainment's here
Everything is suddenly amazing here
Sit back, man
Relax, man
Sit back, man (Sit back, man)

I used to be distracted by my favorite song
I loved it very much, I made the song my alarm
And now I kind of hate hearing it every morn
Don't wake up anymore, I don't wanna be bored
I used to be distracted, rolling 'round in the dirt
But recently, I'm thinking 'bout my purpose on Earth
But I don't wanna think about my purpose no more
Because it may come up short
Man, I hate being bored

I’ve been thinking
That too much thinking
Can start me sinking down

But oh my, oh my God
The entertainment’s here
Everything is suddenly amazing here
Sit back, man
Relax, man
Sit back, man
Don’t make plans
'Cause oh my, oh my God
The entertainment's here
You don't even gotta use your brain from here
Just sit back, man
Relax, man
Sit back, man
Come on, then

The entertainment's here
The entertainment's here

I used to be distracted by my burgers and shakes
I'm running out of things that I can do with my day
'Cause I can only eat so many times in a day
Until I'm bored again and I'm stuck in my brain
You wonder what they did before inventing the phone
Yeah, how could anybody face the quiet alone?
I'd rather be in Vegas than my very own home
Yeah, my cash’ll be gone, but my mind’ll be blown

I’ve been thinking
That too much thinking
Can start me sinking down

But oh my, oh my God
The entertainment’s here
Everything is suddenly amazing here
Sit back, man
Relax, man
Sit back, man
Don’t make plans
'Cause oh my, oh my God
The entertainment's here
You don't even gotta use your brain from here
Just sit back, man
Relax, man
Sit back, man
Come on, then

The entertainment's here
The entertainment's here
The entertainment's here
The entertainment's here
Yeah, yeah, yeah, yeah
The entertainment's here
Yeah, yeah, yeah, yeah