AJR - Karma

Tłumaczenie:


Byłem taki dobry
Byłem pomocny i przyjazny
Byłem taki dobry
Dlaczego czuje się pusty?
Byłem taki dobry
Byłem taki dobry tego roku
Byłem taki dobry
Ale wciąż jest coraz trudniej
Byłem taki dobry
Gdzie do diabła jest karma?
Byłem taki dobry
Byłem taki dobry tego roku

Dlaczego się mnie pytasz dlaczego?
Moje dni i noce są pełne rozczarowania
W porządku, och, nie, wszystko w porządku
Nie wiem, dlaczego zarezerwowałem dzisiejszą wizytę

Byłem taki dobry
Byłem pomocny i przyjazny
Byłem taki dobry
Dlaczego czuję się pusty?
Byłem taki dobry
Byłem taki dobry tego roku
Byłem taki dobry
Ale wciąż jest coraz trudniej
Byłem taki dobry
Gdzie do diabła jest karma?
Byłem taki dobry
Byłem taki dobry tego roku

Co? Jestem normalny czy nie?
Czy jestem bardziej szalony niż inni pacjenci?
Dobrze, zrobiłem wszystko dobrze
Więc gdzie jest karma, doktorze? Straciłem cierpliwość

Bo byłem taki dobry
Pracowałem bardzo ciężko
Byłem taki dobry
Ciągle jestem samotny i zestresowany
Byłem taki dobry
Byłem taki dobry tego roku
Byłem taki dobry
Ale wciąż jest coraz trudniej
Byłem taki dobry
Gdzie do diabła jest karma?
Byłem taki dobry
Byłem taki dobry tego roku

Ach, ach, ach
Ach, ach, ach
Byłem taki dobry tego roku
Byłem taki dobry tego roku

Czasu, wiem, że nie mamy czasu
Ale co, jeśli ciągle przychodzą smutne myśli i nie mogę ich powstrzymać?
Pa, nie chcę się żegnać
Gdybym tylko mógł zatrzymać cię w swojej kieszeni
Żebyś dał mi diagnozę, dlaczego jestem taki pusty
Proszę daj mi instrukcje, obiecuję, że będę ich przestrzegał
Potknęłam się o kostkę i złamałem łokieć
Ale czy to nie oznacza, że ​​trasa się sprzeda?
Staram się wyjaśnić dobrą wiarę, która została zmarnowana
Ale po godzinie brzmi to jak narzekanie
Czekaj, nie odchodź, czy mogę tu leżeć na zawsze?
Mówisz, że jestem lepszy, dlaczego nie czuję się lepiej?
Wszechświat działa w tajemniczy sposób
Ale zaczynam myśleć, że nie działa on dla mnie
Doktorze, czy powinienem być dobry, czy powinienem być dobry w tym roku?

Tekst piosenki:


I’ve been so good
I’ve been helpful and friendly
I’ve been so good
Why am I feeling empty?
I’ve been so good
I’ve been so good this year
I’ve been so good
But it’s still getting harder
I’ve been so good
Where the hell is the karma?
I’ve been so good
I’ve been so good this year

Why are you asking me why?
My days and nights are filled with disappointment
Fine, oh, no, everything’s fine
I’m not sure why I booked today’s appointment

I’ve been so good
I’ve been helpful and friendly
I’ve been so good
Why am I feeling empty?
I’ve been so good
I’ve been so good this year
And I’ve been so good
But it’s still getting harder
I’ve been so good
Where the hell is the karma?
I’ve been so good
I’ve been so good this year

What? Am I normal or not?
Am I crazier than other patients?
Right, I’ve done everything right
So where’s the karma, Doc? I’ve lost my patience

‘Cause I’ve been so good
I’ve been working my ass off
I’ve been so good
Still, I’m lonely and stressed out
I’ve been so good
I’ve been so good this year
And I’ve been so good
But it’s still getting harder
I’ve been so good
Where the hell is the karma?
I’ve been so good
I’ve been so good this year

Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
I've been so good this year
I've been so good this year

Time, I know we’re out of time
But what if sad thoughts come and I can’t stop it?
Bye, I don’t wanna say bye
If only I could keep you in my pocket
To give me some diagnosis of why I’m so hollow
Please give me instructions, I promise I’ll follow
I tripped on my ankle and fractured my elbow
But doesn’t that mean that the tour’s gonna sell, though?
I try to explain the good faith that’s been wasted
But after an hour, it sounds like complaining
Wait, don’t go away, can I lie here forever?
You say that I’m better, why don’t I feel better?
The universe works in mysterious ways
But I’m starting to think it ain’t working for me
Doctor, should I be good, should I be good this year?