tekstowo.pl

AJR - Birthday Party

Tłumaczenie:


W tym szpitalu jest mnóstwo płaczących dzieci
Minutę temu nie istniałem
Miło jest wreszcie spotkać moich krewnych
Założę się, że zawsze będzie tak fajnie
Założę się, że łatwo jest trzymać się z dala od narkotyków
Założę się, że nasi rodzice zawsze będą się kochać
Zawsze będą się kochać

Ja, mój, och, co za życie
Oprę się o moich ludzi
Zacznę chodzić w mgnieniu oka (wow)
Ja, moje
Och, co za życie
Oprę się o moich ludzi
Zacznę chodzić w mgnieniu oka

Więc dzięki
Za przyjście na moje przyjęcie urodzinowe
Urodziłem się jedną minutę temu
I wszystko idzie świetnie
Dzięki
Za przyjście na moje przyjęcie urodzinowe
Urodziłem się jedną minutę temu
A moja minuta jak dotąd idzie świetnie
I mam nadzieję, że tak pozostanie

Założę się, że ten Instagram to mnóstwo zabawy
Najlepiej pokazać najlepszą stronę każdego
Założę się, że nigdy nas nie gryzie w tyłek
Założę się, że moja ignorancja jest zawsze rozkoszą
Z wyjątkiem ignorowania odcienia naszej skóry
Założę się, że mój kraj jest miły dla imigrantów
I tak właśnie jest

Ja, mój, och, co za życie
Oprę się o moich ludzi
Zacznę chodzić w mgnieniu oka (wow)
Ja, moje
Och, co za życie
Oprę się o moich ludzi
Zacznę chodzić w mgnieniu oka

Więc dzięki
Za przyjście na moje przyjęcie urodzinowe
Urodziłem się jedną minutę temu
I wszystko idzie świetnie
Dzięki
Za przyjście na moje przyjęcie urodzinowe
Urodziłem się jedną minutę temu
A moja minuta jak dotąd idzie świetnie
I mam nadzieję, że tak pozostanie

W niebie wszystko jest w porządku
W niebie wszystko jest w porządku
Masz swoje dobre rzeczy
A ja mam moje
Niebo, wszystko jest w porządku
W niebie wszystko jest w porządku
Masz swoje dobre rzeczy
A ja mam moje

Dzięki (dzięki)
Za przyjście na moje przyjęcie urodzinowe
Urodziłem się jedną minutę temu (jedną minutę temu)
I wszystko idzie świetnie (mam moje)
Dzięki (dzięki)
Za przyjście na moje przyjęcie urodzinowe
Urodziłem się jedną minutę temu (jedną minutę temu)
A moja minuta jak dotąd idzie świetnie
(i mam nadzieję, że tak pozostanie)

W tym szpitalu jest mnóstwo płaczących dzieci
Minutę temu nie istniałem
Miło jest wreszcie spotkać moich krewnych
Założę się, że nigdy nie przerosnę wszystkich moich przyjaciół
Założę się, że zobaczę się z naszą kobietą-prezydentem
Tak, mogę powiedzieć, że to życie będzie pestką
I tak właśnie jest

Tekst piosenki:


This hospital's got lots of crying kids
A minute ago, I did not exist
It's nice to finally meet my relatives
I bet it's always gonna stay this fun
I bet it's easy staying ‘way from drugs
I bet our parents always stay in love
Always stay in love

Me, my, oh, what a life
So lean on my people
Gon’ be stepping in time (wow)
Me, my
Oh, what a life
So lean on my people
Gon’ be stepping in time

So thank you
For coming to my birthday party
I'm one minute old today
And everything is going great
Thank you
For coming to my birthday party
I'm one minute old today
And my minute's been going great
And I hope it stays that way

I bet this Instagram's a load of fun
It's best to show the best of everyone
I bet it never bites us in the bum
I bet my ignorance is always bliss
Except ignoring pigment in our skin
I bet my country's nice to immigrants
And that's just how it is

Me, my, oh, what a life
So lean on my people
Gon’ be stepping in time (wow)
Me, my
Oh, what a life
So lean on my people
Gon’ be stepping in time

So thank you
For coming to my birthday party
I'm one minute old today
And everything is going great
Thank you
For coming to my birthday party
I'm one minute old today
And my minute's been going great
And I hope it stays that way

In heaven, everything is fine
In heaven, everything is fine
You got your good things
And I’ve got mine
Heaven, everything is fine
In heaven, everything is fine
You got your good things
And I've got mine

Thank you (thank you)
For coming to my birthday party
I'm one minute old today (one minute old today)
And everything is going great (I've got mine)
Thank you (thank you)
For coming to my birthday party
I'm one minute old today (one minute old today)
And my minute's been going great
(and I hope it stays that way)

This hospital's got lots of crying kids
A minute ago, I did not exist
It's nice to finally meet my relatives
I bet I'll never outgrow all my friends
I bet I'll see our female president
Yeah, I can tell this life will be a cinch
And that's just how it is