Agnes Carlsson - 24 Hours

Tłumaczenie:


Moja intuicja mówiła mi to od początku
Nie chciałam słuchać, oddałam ci serce
Och, krok po kroku to wszystko się rozpadło
Och, wczorajszy dzień był pokolorowany sińcami*
Mam zbyt wiele powodów, aby do niego nie wracać
Och, słodkie sny wreszcie dobiegły końca
I myślałam, że nigdy już nie zobaczę światła, przyjacielu
Och, wczorajszy dzień był pokolorowany sińcami (ooh, ooh, ooh)

Przechodząc przez ogień z twojego powodu
Znalazłam coś, w co mogę wierzyć -
Ja, ja i tylko ja; z twojego powodu
Znalazłam coś, w co mogę wierzyć

Dwadzieścia cztery godziny nigdy nie wydawały się tak odległe
Jakby minęło całe życie
Dwadzieścia cztery godziny, tak niewiele wiedziałam
Dwadzieścia cztery godziny temu

W religii niepewności**
Sprzeciw uderza cię do szpiku kości
Och, wybaczaj, a może pojawi się nadzieja
Nie wszystko ma kolory sińców (ooh, ooh, ooh)

Przechodząc przez ogień z twojego powodu
Znalazłam coś, w co mogę wierzyć -
Ja, ja i tylko ja; z twojego powodu
Znalazłam coś, w co mogę wierzyć

Dwadzieścia cztery godziny nigdy nie wydawały się tak odległe
Jakby minęło całe życie
Dwadzieścia cztery godziny, tak niewiele wiedziałam
Dwadzieścia cztery godziny temu
To był ostatni raz, ostatni raz, gdy byłam twoja
Tylko dwadzieścia cztery godziny temu
To był ostatni raz, ostatni raz, gdy byłam twoja
Tylko dwadzieścia cztery godziny temu

Gdy rozpadał się mój świat
To uderzyło mnie jak piorun przeszywający mrok
Jestem w trakcie zmian***
Tu i teraz, ja wybieram swoją przyszłość
Tu i teraz, ja wybieram swoją przyszłość

Dwadzieścia cztery godziny nigdy nie wydawały się tak odległe
Jakby minęło całe życie
Dwadzieścia cztery godziny, tak niewiele wiedziałam
Dwadzieścia cztery godziny temu

Dwadzieścia cztery godziny nigdy nie wydawały się tak odległe
Jakby minęło całe życie
Dwadzieścia cztery godziny, tak niewiele wiedziałam
Dwadzieścia cztery godziny temu
To był ostatni raz, ostatni raz, gdy byłam twoja
Tylko dwadzieścia cztery godziny temu
To był ostatni raz, ostatni raz, gdy byłam twoja
Tylko dwadzieścia cztery godziny temu
______
* "black and blue" to idiom oznaczający, że ktoś jest cały posiniaczony
**Ten wers pochodzi z piosenki Lady Gagi "Born This Way"
*** "Sliding doors moment" - określenie na pozornie błahe rzeczy dziejące się w teraźniejszości, które zmieniają trajektorię przyszłych wydarzeń (nie udało mi się znaleźć zgrabnego polskiego odpowiednika).

Tekst piosenki:


My intuition said it from the start
I didn't wanna listen, I gave you my heart
Oh, little by little it all fell apart
Oh, yesterday was black and blue (blue, blue, blue)
Too many reasons to not go back again
Oh, sweet dreams finally came to an end and
I thought that I would never see the light, my friend
Oh, yesterday was black and blue (ooh, ooh, ooh)

Walking through the fire all because of you
I found that something to believe in
Me, myself and I, all because of you
I found that something to believe in

Twenty-four hours nevеr seemed so far away
Feels like a lifetimе ago
Twenty-four hours, so little did I know
Twenty-four hours ago

In the religion of the insecure
Yeah, backlash's hitting you down to the core
Oh, forgive and forgive and maybe there is hope
It's not all in black and blue (ooh, ooh, ooh)

Walking through the fire all because of you
I found that something to believe in
Me, myself and I, all because of you
I found that something to believe in

Twenty-four hours never seemed so far away
Feels like a lifetime ago
Twenty-four hours, so little did I know
Twenty-four hours ago
That was the last time, the last time I'll ever be yours
Just twenty-four hours ago
That was the last time, the last time I'll ever be yours
Just twenty-four hours ago

As my world fell apart
It hit me like lightning in the dark
This is my sliding door moment
Here and now, I choose my future
Here and now, I choose my future

Twenty-four hours never seemed so far away
Feels like a lifetime ago
Twenty-four hours, so little did I know
Twenty-four hours ago

Twenty-four hours never seemed so far away
Feels like a lifetime ago
Twenty-four hours, so little did I know
Twenty-four hours ago
That was the last time, the last time I'll ever be yours
Just twenty-four hours ago
That was the last time, the last time I'll ever be yours
Just twenty-four hours ago