Aesthetic Perfection - No Boys Allowed

Tłumaczenie:


Chłopcom wstęp wzbroniony

Słyszysz to?
To dźwięk mojej cierpliwości na wyczerpaniu

Czujesz to?
To bicie mojego pulsu i bicie serca

Wszyscy chcemy się nakarmić
Kiedy ktoś płaci
Jaka jest tego wartość?
Równość

Mamy tylko jedną zasadę
Chłopcom wstęp wzbroniony
Chłopcom wstęp wzbroniony
Chłopcom wstęp wzbroniony
Chłopcom wstęp wzbroniony

Czy ty to widzisz
To widok magii słabnie

Czy to przeczytasz?
Kiedy piszę, że jesteś spisany na straty

Wszyscy chcemy się zmierzyć
Tak, nikt nie jest bezpieczny

Wszyscy stoimy w niepewności

Mamy tylko jedną zasadę
Chłopcom wstęp wzbroniony
Chłopcom wstęp wzbroniony
Chłopcom wstęp wzbroniony
Chłopcom wstęp wzbroniony

Nie jestem mężczyzną,
Tylko chłopcem, jak chcieli
Nie jestem mężczyzną,
Tylko chłopcem, jak chcieli
Nie jestem mężczyzną,
Tylko chłopcem, jak chcieli
Nie jestem mężczyzną, nie mężczyzną,
Nie mężczyzną, idź!

Chłopcom wstęp wzbroniony
Chłopcom wstęp wzbroniony

Tekst piosenki:


There's no boys allowed

Do you hear it?
That's the sound of my patience running out

Can you feel it?
It's the beat of my pulse and pounding heart

We all want to feed
When someone pays
What's it worth?
Equality

We got just one rule
There's no boys allowed
There's no boys allowed
There's no boys allowed

There's no boys allowed

Do you see it
Its the sight of the magic wearing off

Will you read it
When i write that you're being written off

We all want to face
That no one's safe

We all stand in insecurity

We got just one rule
There's no boys allowed
There's no boys allowed
There's no boys allowed
There's no boys allowed

I'm not man just a boy like they wanted
I'm not man just a boy like they wanted
I'm not man just a boy like they wanted
I'm not a man, not a man, not a man, go!

There's no boys allowed
There's no boys allowed