Adele - Woman Like Me

Tłumaczenie:


[Zwrotka 1]
Odpychasz mnie, daj mi powód, bym została
Chcę zatracić się w Tobie, ale nie w ten sposób
Nie wydaje mi się, że rozumiesz, kogo masz w swoich dłoniach
Jakże możesz nie widzieć, jak dobra jestem dla Ciebie?
Wiem, że bywałeś raniony, dlatego czujesz się tak niepewny
Błagałam Cię, żebyś mnie wpuścił, bo ja tylko chcę być remedium
Jeśli nie zdecydujesz się rozwijać, nigdy się nie dowiemy
Jak dobrze mogłoby być, naprawdę mam nadzieję, że to mogłoby prowadzić dokądś

[Refren]
Samozadowolenie, najgorsza cecha, czyś ty zwariował?
Nigdy wcześniej, nigdy nie miałeś kobiety takiej jak ja
To takie smutne, by mężczyzna taki jak Ty był tak leniwy
Spójność, to dar dawany za darmo, jest kluczem
by kiedykolwiek utrzymać, utrzymać kobietę jak ja

[Zwrotka 2]
Potrafisz tylko narzekać na wszystkie decyzje, które podejmujesz
Jak mogę pomóc Ci się unieść, gdy nie chcesz działać?
Życie, którego naprawdę pragniesz, wiem, że to trudne, ale tak naprawdę nie jest
Byłam tam gdzie Ty, ale Ty nigdy tego nie odpuścisz
Tam sprawiają, że czujesz się silny, dlatego myślisz, że ja Cię umniejszam
Ale to Twoja projekcja, nie moje odrzucenie
Ryzykuję sercem pierwszy raz
Bo prosiłeś mnie o to, a teraz odszedłeś i zmieniłeś zdanie
Ale kochanie Ciebie było przełomem, zobaczyłam, co potrafi moje serce
Teraz inny mężczyzna dostanie moją miłość do ciebie, bo Ciebie to już nie obchodzi, oh-oh

[Refren]
Samozadowolenie, najgorsza cecha, czyś ty zwariował?
Nigdy wcześniej, nigdy nie miałeś kobiety takiej jak ja
To takie smutne, by mężczyzna taki jak Ty był tak leniwy
Spójność, to dar dawany za darmo, jest kluczem
by kiedykolwiek utrzymać, utrzymać kobietę jak ja

[Outro]
Kobietę jak ja, raz jeszcze
Samozadowolenie (kobietę jak ja), najgorsza cecha
(Kobieta jak ja), czyś Ty zwariował? (Kobietę jak ja)
Nigdy nie miałeś, nigdy nie miałeś kobiety jak ja (kobiety jak ja)
To takie smutne, by mężczyzna taki jak Ty był tak leniwy (kobieta jak ja)
Spójność, to dar dawany za darmo, jest kluczem
(kobiety jak ja)

Tekst piosenki:


You driving me away, give me a reason to stay
I want to be lost in you but not in this way
I don't think you quite understand who you have on your hands
How can you not see, just how good for you I am?
I know that you've been hurt before, that's why you feel so insecure
I begged you to let me in 'cause I only want to be the cure
If you don't choose to grow, we ain't never gonna know
Just how good this could be, I really hope that this would go somewhere

Complacency, is the worst trait of to have, are you crazy?
You ain't never had, ain't never had a woman like me
It is so sad, a man like you, could bе so lazy
Consistency, is the gift to give for free and it is kеy
To ever keep, to ever keep a woman like me

All you do is complain, about the decisions you make
How can I help lift you, if you refuse to react?
The life that you truly want, I know that it's hard but it's not
We come from the same place, but you will never give it up
It's where they make you feel powerful, that's why you think I make you feel small
But that's your projection, it's not my rejection
I put my heart on the line for the very first time
Because you asked me to and now you've gone and changed your mind
But loving you was a breakthrough, I saw what my heart can really do
Now some other man will get the love I have for you 'cause you don't care, oh-oh, oh

Complacency, is the worst trait of to have, are you crazy?
You ain't never had, ain't never had a woman like me
It is so sad, a man like you, could be so lazy
Consistency, is the gift to give for free and it is key
To ever keep, to ever keep a woman like me

A woman like me, one more time
Complacency (Woman like me), is the worst trait of to have (Woman like me), are you crazy? (Woman like me)
You ain't never had, ain't never had a woman like me (Woman like me)
It is so sad, a man like you, could be so lazy (Woman like me)
Consistency (Woman like me), is the gift to give for free and it is key (Woman like me)