tekstowo.pl

Adele - Cold shoulder

Tłumaczenie:


Mówisz, że to wszystko jest w mojej głowie
I rzeczy o których myślę
Po prostu nie mają sensu
Więc gdzie wtedy byłeś?
Nie bądź taki skromny
Nie zwalaj tego na mnie
Jakby to była moja wina

Widzisz, że widzę to spojrzenie w twoich oczach
To jedno, które rzucasz na mnie za każdym razem

Zaszczycasz mnie swoim zimnym ramieniem
Za każdym razem kiedy patrzysz na mnie i marzysz żebym była nią
Zasypujesz mnie słowami zrobionymi z noży
Za każdym razem kiedy patrzysz na mnie i marzysz żebym była nią

W te dni kiedy cię widzę
Sprawiasz, że wygląda to jakbym to rozszyfrowała
Powiedz mi czemu marnujesz nasz czas
Kiedy twoje serce się nie przyznaje i nie jesteś usatysfakcjonowany

Wiesz, że ja wiem jak się czujesz
Zaczynam odnajdywać siebie w ten sam sposób kiedy

Zaszczycasz mnie swoim zimnym ramieniem
Za każdym razem kiedy patrzysz na mnie i marzysz żebym była nią
Zasypujesz mnie słowami zrobionymi z noży
Za każdym razem kiedy patrzysz na mnie i marzysz żebym była nią

Raz po raz gram rolę głupca
Tylko dla ciebie
I nawet w świetle dziennym w trakcie gry
Nie mogę rozszyfrować
Staram się szukać rzeczy, które słyszę
Ale nasze oczy nigdy nie znajdą
Chociaż wiem jak grasz

Zaszczycasz mnie swoim zimnym ramieniem
Za każdym razem kiedy patrzysz na mnie i marzysz żebym była nią
Zasypujesz mnie słowami zrobionymi z noży
Za każdym razem kiedy patrzysz na mnie i marzysz żebym była nią

Zaszczycasz mnie swoim zimnym ramieniem
Za każdym razem kiedy patrzysz na mnie i marzysz żebym była nią
Zasypujesz mnie słowami zrobionymi z noży
Za każdym razem kiedy patrzysz na mnie i marzysz żebym była nią

Tekst piosenki:


You say it's all in my head
And the things I think
Just don't make sense
So where you been then?
Don't go all coy
Don't turn it round on me
Like it's my fault

See I can see that look in your eyes
The one that shoots me each and everytime

You grace me with your cold shoulder
Whenever you look at me I wish I was her
You shower me with words made of knives
Whenever you look at me I wish I was her

These days when I see you
You make it look like I'm see through
Do tell me why you waste our time
When your heart ain't in it and your not satisfied

You know I know just how you feel
I'm starting to find myself feeling that way too when

You grace me with your cold shoulder
Whenever you look at me I wish I was her
You shower me with words made of knives
Whenever you look at me I wish I was her

Time and time again I play the role of fool
Just for you
And even in the daylight when your gaming
I don't see through
Try to look for things I hear
But our eyes never find
Though I do know how you play

You grace me with your cold shoulder
Whenever you look at me I wish I was her
You shower me with words made of knives
Whenever you look at me I wish I was her

You grace me with your cold shoulder
Whenever you look at me I wish I was her
You shower me with words made of knives
Whenever you look at me I wish I was her