Adele - Can I Get It

Tłumaczenie:


Utoruj mi ścieżkę do przejścia
I będę kroczyć każdą niebezpieczną drogą
Będę błagać i kraść, będę pożyczać
Jeśli dam radę, jeśli mogę uczynić twoje serce moim domem
Rzuć mnie do wody (Woda, woda)
Nie obchodzi mnie jak głęboka lub płytka (Woda)
Ponieważ moje serce może walić jak grzmot (Woda)
A Twoja miłość, i twoja miłość może mnie uwolnić

Och, odnalazłam swój styl, będę Cię kochać do końca
Przez to wszystko co dobre, złe, brzydkie i boskie
Będę Twoją melodią, Twoim rytmem i Twoim rymem
Wszystko czego chcę, to abyś był mój, mój

Więc czy mogę to teraz dostać? Mm
Czy mogę to teraz dostać? (Mogę to dostać?)
Czy mogę to teraz dostać?
Czy mogę to teraz dostać?
Pozwól mi, pozwól mi po prostu przyjść i to wziąć

Mogę to dostać?

Drażnisz mnie swoją kontrolą
Ponieważ pragnę żyć pod twoim urokiem
I bez Twojej miłości jestem pusta
Nie dam rady, nie dam rady sama

Och, odnalazłam swój styl, będę Cię kochać do końca czasu (do końca czasu)
Przez to wszystko co dobre, złe, brzydkie i boskie (tak boskie)
Będę Twoją melodią, Twoim rytmem i Twoim rymem (Mm, mm-mm)
Wszystko czego chcę, to abyś był mój, mój

Więc czy mogę to teraz dostać? Mm
Czy mogę to teraz dostać? (Mogę to dostać?)
Czy mogę to teraz dostać?
Czy mogę to teraz dostać?
Pozwól mi, pozwól mi po prostu przyjść i to wziąć

Mogę to dostać?

Kiedy pójdziesz ze mną?
Jak wiem, że chcesz (jak chcesz, jak chcesz)
Jesteś dla mnie tym jedynym
I liczę, że poskładasz kawałki mnie z powrotem w całość..

Więc czy mogę to teraz dostać? Mm
Czy mogę to teraz dostać? (Mm, mm)
Czy mogę to teraz dostać?
Czy mogę to teraz dostać?
Pozwól mi, pozwól mi po prostu przyjść i to wziąć

Tekst piosenki:


Pave me a path to follow
And I'll tread any dangerous road
I will beg and I'll steal, I will borrow
If I can make it, if I can make your heart my home
Throw me to the water (Water, water)
I don't care how deep or shallow (Water)
Because my heart can pound like thunder (Water)
And your love, and your love can set me free

Oh, I have found my style, I'll love you 'til the end of time
Through it all, the good, the bad, the ugly and divine
I will be your melody, your rhythm and your rhyme
All I want is for you to be mine, mine

So can I get it right now? Mm
Can I get it right now? (Can I get it?)
Can I get it right now?
Can I get it right now?
Let me, let me just come and get it

Can I get it?

You tease me with your control
Because I long to live under your spell
And without your love I'm hollow
I won't make it, I won't make it on my own

Oh, I have found my style, I'll love you 'til the end of time (The end of time)
Through it all, the good, the bad, the ugly and divine (So divine)
I will be your melody, your rhythm and your rhyme (Mm, mm-mm)
All I want is for you to be mine, mine

So can I get it right now? Mm
Can I get it right now? (Can I get it?)
Can I get it right now?
Can I get it right now?
Let me, let me just come and get it

Can I get it?

When will you come with me?
Like I know you wanna (Like you want to, like you want to)
You're the one for me
And I'm counting on you to put the pieces of me back together

So can I get it right now? Mm
Can I get it right now? (Mm, mm)
Can I get it right now?
Can I get it right now?
Let me, let me just come and get it