AC/DC - Rejection

Tłumaczenie:


Lepiej daj mi to, czego chcę
Lub pobiję Ciebie
Nie dajesz mi tego, czego potrzebuję
I przyjdę po Ciebie
Lepiej trzymaj mnie po swojej stronie lub znajdę Cię w nocy
Mam Twoje imię oraz numer telefonu i podpalę Ciebie
Najlepiej daj mi to, czego chcę

Lub przyjdę po Ciebie
Tak, przyjdę po Ciebie

Jeżeli mnie odrzucisz
Wezmę to, co chcę
Nie okażesz mi szacunku
A zostaniesz spalony
Najlepiej zachowaj mnie zadowolonego
Lub wiesz, zjem Cię żywcem
Jeżeli mnie odrzucisz
Wezmę to, czego chcę

Mam kulę i łańcuch
I będę na Ciebie polował
Nie mam imienia
Będę na Ciebie uważał
Rewanż nie jest grzechem, bez wątpienia wchodzę
Kop mnie, kiedy leżę, wstań bez dźwięku
Lepiej graj w moją grę

Ale pobiję Ciebie
Pożywię się Tobą

Jeżeli mnie odrzucisz
Wezmę to, co chcę
(Wezmę to, co chcę)
Nie okażesz mi szacunku
A zostaniesz spalony
Teraz nie chcę Twoich pieniędzy lub żądzy
Lepiej daj mi tylko to, czego potrzebuję
Jeżeli mnie odrzucisz
Wezmę to, co chcę
Hej, hej, weź, co chcę

Jeżeli mnie odrzucisz
Wezmę to, co chcę
Nie okażesz mi szacunku,
A zostaniesz spalony
Teraz nie chcę Twoich pieniędzy lub żądzy
Lepiej daj mi tylko to, czego potrzebuję
Jeżeli mnie odrzucisz
Wezmę to, co chcę
Hej, hej, weź, co chcę
Weź, co chcę
Weź, co chcę

Tekst piosenki:


You better give me what I want
Or I'll beat on you
You don't give me what I need
And I'll come for you
Better keep me on your side, or I'll find you in the night
I got your name and your number and I'll set you all ablaze
Best give me what I want

Or I'll come for you
Yes, I'll come for you

If you reject me
I'll take what I want
Disrespect me
And you get burned
Best keep me satisfied
Or you know I'll eat you alive
If you reject me
I'll take what I want

I got a ball and chain
And I'll hunt for you
I ain't got no name
I'll look out for you
Revenge it ain't a sin, no doubt I'm comin' in
Kick me when I'm down, stand up without a sound
Better play my game

But I'll beat on you
Get to feed on you

If you reject me
I'll take what I want
(Take what I want)
Disrespect me
And you get burned
Now, I don't want your money or greed
You better give me just what I need
If you reject me
I'll take what I want
Hey, hey, take what I want

If you reject me
I'll take what I want
Disrespect me
And you get burned
Now, I don't want your money or greed
You better give me just what I need
If you reject me
I'll take what I want
Hey, hey, take what I want
Take what I want
Take what I want