tekstowo.pl

AC/DC - Problem Child

Tłumaczenie:


Patrz na to
Jestem gorący, a kiedy nie jestem, jestem zimny jak lód
Zejdź z mojej drogi, po prostu odsuń się na bok albo zapłać cenę

To co chcę, biorę, to czego nie, łamię
I nie chcę ciebie
Ciachnięciem noża mogę zmienić twoje życie
Nic nie możesz zrobić

Jestem problematycznym dzieckiem, tak, jestem
Jestem problematycznym dzieckiem i jestem dziki

Obieram pozycję na ziemi niczyjej, na mojej własnej
Mężczyzna w niebieskim należy do ciebie
Ziarno zasiane

To co chcę, ukrywam, to czego nie, demoluję
I ty jesteś na mojej liście, martwy lub żywy
Mam .45, nigdy nie chybię

Jestem problematycznym dzieckiem
Jestem problematycznym dzieckiem, po prostu szaleję

Tylko uważaj jak chodzisz

Każda noc, światła ulicy
Wypijam moją gorzałkę
Niektórzy uciekają, niektórzy walczą
Ale ja wygrywam, oni przegrywają
To co chcę, lubię, to czego nie, walczę z tym
I nie lubię ciebie
Powiedz pa pa dopóki jesteś żywy
Twój czas minął

Ponieważ jestem problematycznym dzieckiem
Jestem problematycznym dzieckiem
Jestem problematycznym dzieckiem
Nawet moja matka mnie nienawidzi
Jestem problematycznym dzieckiem
(Problematycznym dzieckiem)
(Problematycznym dzieckiem), ty masz swoje problemy, ja mam swoje
(Problematycznym dzieckiem)
(Problematycznym dzieckiem)

Problematycznym dzieckiem
Problematycznym dzieckiem i szaleję
Jestem problematycznym dzieckiem
(Problematycznym dzieckiem)

Tekst piosenki:


Cop this
I'm hot and when I'm not I'm cold as ice
Get out of my way, just step aside or pay the price

What I want I take, what I don't I break
And I don't want you
With a flick of my knife I can change your life
There's nothing you can do

I'm a problem child, I'm a problem child, yes, I am
I'm a problem child and I'm wild

Make my stand, no man's land, on my own
Man in blue it's up to you
The seed is sown

What I want I stash, what I don't I smash
And you're on my list, dead or alive
I got a .45 and I never miss

I'm a problem child, hey, I'm a problem child
I'm a problem child, just runnin' wild

Just watch your step

Every night, street light
I drink my booze
Some run, some fight
But I win, they lose
What I need I like, what I don't I fight
And I don't like you
Say bye bye while you're still alive
Your time is through

Cause I'm a problem child, I'm a problem child
I'm a problem child, I'm a problem child
Problem child, I'm a problem child
Even my mother hates me
I'm a problem child, oh yeah, I'm a problem child
(Problem child, problem child)
(Problem child, problem child), you got your problems, I got mine
(Problem child, problem child)
(Problem child, problem child)

Problem child, I'm a problem child
Problem child and I'm running wild
I'm a problem child
(Problem child, problem child)