...AAAARRGHH... - Olum Kadar Soduk III

Tekst piosenki:


Gözlerden uzak yalnýz bir köţedeyim ben
Unutulup gidecek belki yýllar sonra
Toprađým ben seni saracak
Bir gün elbet geleceksin yanýma

Rüzgarýn fýsýltýsý var burada
Ve kuru otlarýn hýţýrdamasý
Yalnýz mezar taţlarýyla
Ölü meleklerin ađýtlarý

Ama huzuru bulamazsýn benim olduđum yerde
Iţýđýn asla ulaţamadýđý karanlýklar içinde

Gecenin sessizliđinde
Gökyüzüne bakarken
Hiç ölmeyi diledin mi?