...AAAARRGHH... - Olu Kadar Soluk IV

Tekst piosenki:


Uyan
Ölüm dediđin karanlýk uykundan

Topraktan duvarlarý yoklayarak ilerlerken
Bu labirentin dar koridorlarýnda ara ýţýđý
Ýleri uzattýđýn titreyen elini bile göremezken
Hayal bile etme buradan kaçtýđýný

Sivri taţlar çýplak ayaklarýna batarken
Hýzlandýr çarpýlmýţ adýmlarýný
Yankýlanan iniltiler kulaklarýný doldururken
Bulmaya çalýţ aydýnlýđa açýlan kapýlarý

Dinle
Ulumaya baţladýđýnda rüzgar toprađýn derinliklerinde

Sarýnacađýn bir kefenin bile yokken
Hissetmeye çalýţma sýcak güneţ ýţýđýný
Ölü nefesin bile havada donarken
Düţünme yaţamýn seni bir zamanlar saran sýcaklýđýný

Mezarýný ziyarete gelenlere ulaţmayacađýný bilirken
Çýrpýnma duyurmak için umutsuz çýđlýđýný
Hala hayatta olduđunu düţünürken
Yaţýyorsun ebedi uyku dediđin gerçek yaratýlýţýný