tekstowo.pl

...AAAARRGHH... - Olu Kadar Soluk I (II)

Tekst piosenki:


Sođuk, beyaz bir sisle sarýldýn ebediyen
Hüzünlü geçmiţini mezardan geri getiren
Gittiđin her yerde takip edecek seni
Perdelerken artýk camlaţmýţ gözlerini

Gördüđün kendi dođumun, beyaz örtünün kývrýlýţýný izlerken
Yaţamýn güçlü elleri hissettiđin, kurtulmak için çabalarken
Seyret sonu kapkara gelen zamanýn baţlangýcýný
Nefretle çýđlýk atýp dođduđun güne lanet ederken

Ölen bir yýldýz gibi soluk parýltýlar yayarken
Bak gökyüzündeki küreye, yolunu aydýnlatmaya çalýţýrken
Hatýrla ilk gördüđünde küçük gözlerini nasýl acýttýđýný
Güneţin ölümündeki yansýmasýna uzanýrken

Aç ölü gözlerini önündeki karaltý dans ederken
Umutlanma bir kabustan uyanmak için o senin adýný fýsýldarken
Dokunmaya çalýţ hissettiđinde gözlerinin sana baktýđýný
Her adýmýnda senden daha da uzaklaţýrken

13 çarpýk silüet seni sessizce takip ederken
Dönüp bak seni tekrar yakalamaya çalýţýrlarken
Engellemeye çalýţ bir kez daha dökülen gözyaţlarýný
Hatýrla duyduđun acýlarý, tuttuđun 13 yasý düţünürken

Ýzle, önündeki kalabalýk yavaţça cenazene eţlik ederken
Cesedin seni yutmayý bekleyen mezarýna taţýnýrken
Kimse duyamaz artýk o dünyaya ait olmayan çýđlýđýný
Bir gün buradan kurtularak geri dönmeyi umarken

Tek baţýna dolaţacaksýn çorak topraklarý ebediyen
Ruhunun soluk kefeni seni sýkýca sarmýţken
Arama sonsuz yalnýzlýđýný paylaţacak birisini
Artýk yakalayamazsýn sisin içinde dans eden gölgeleri