...AAAARRGHH... - Fýrtýna Yaklaţyyor...

Tekst piosenki:


Ay ýţýđýnýn altýnda
Yalnýz bir ruh dolaţýr
Sođuk ormanlarda
Hýţýrdayan ađaçlar arasýnda

Donuk gökyüzünün altýnda
Kayýp bir ruh dolaţýr
Sessizce ađlar
Sinsi karanlýklara

Mezarlarýn arasýnda
Bedensiz bir ruh dolaţýr
Lanetlenmiţ
Cehennem alevleriyle yanar

Yođun sis arasýnda
Kimsesiz bir ruh dolaţýr
Her an biraz daha ölen
Buz tutmuţ güneţin gölgesinde

Sođuk rüzgarlarýn arasýnda
Hayal kuran bir ruh dolaţýr
Karlý dađlarda
Sonsuz patikalarda

Hapsedilmiţ bir ruh dolaţýr
Ebedi buzulun ortasýnda...