tekstowo.pl

-123 min. - Illusion

Tłumaczenie:


Spróbowałaś tego różowego
Już w drzwiach
Po prostu jak wino albo słodki liść
Nie ma pośpiechu i wiary

Bez nadziei, bez chwały
W pogoni za szybką zabawą
Skrót by osiągnąć to już teraz
Nawet na księżycu, Bóg powiedział ci - Hej, zeszłaś z drogi
I przepraszam, narkotyk nie jest jak

Odłóż to, to iluzja - nie będzie niczym więcej
Podczas ostatecznego światła upewnisz się - to iluzja

Teraz czujesz się banalny
Oglądasz co jest zrobione
To naćpane życie nie da ci spokoju
Wylizujesz rany, nie zaczynaj się modlić, znajdź inny sposób
Nie martw się, miłość jest za darmo

Odłóż to, to iluzja - nie będzie niczym więcej
Podczas ostatecznego światła upewnisz się - to iluzja

Odłóż to, to iluzja - nic więcej
Rzeczywistość wciąż sprowadza cię na ziemię
To iluzja, nic więcej
Miłość jest wszędzie wokół - To iluzja, nic więcej

Tekst piosenki:


You tried the pink one
Back in the doorway
Just like wine or the sweet leaf
There's no hurry and no belief

No hope, no glory
Chasin' the quick fun
A short cut to reach it all now
Up on the moon, God told you: -hey, you are off the way
And I'm sorry, dope is not how

Take it down, it's illusion - won't be more
While the ultimate light will assure you - it's illusion

Now you feel corny
Watchin' what you've done
That high life won't give peace
Lickin' the wounds, don't start to pray, find another way
Don't you worry, love is for free

Take it down, it's illusion - won't be more
Still reality brings you ashore - it's illusion

Take it down, it's illusion - won't be more
Still reality brings you ashore
It's illusion, won't be more
Love's all around - it's illusion, won't be more