7 Year Bitch - M.I.A.

Tłumaczenie:


Rzeczywistość
Bez faktów
Bez spraw
Kogo podejrzewasz
Kto nie boi się umrzeć
Kto wypowie takie kłamstwo
Kto ucieka
Kogo się bać?

Czy ktoś ma zamiar zgwałcić cię i udusić?
Chcesz się okaleczyć?
I kto może być wstrząśnięty brutalnym morderstwem zabójcy?

Czy będą dla ciebie żałobne setki?
Czy będą rozmawiać o talencie i natchnieniu, które dałaś?
Nie
Kto prócz twej matki stanie w smutku przy twoim grobie?

Matko, mogę?
Matka Mia

Zobaczę cię
Zobaczę cię
Zobaczę cię

Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec

Jest tu ciemno
Bez kierunku
Tylko nasilenie
Pogłębia się utrata ciebie
Do kogo
Nie ma sprawiedliwości
Nie mam pojęcia

I rdzeń tej agitacji jest moim nasileniem
Yeah, rdzeni tej agitacji jest moim nasieniem
I zstąpił na ziemię i jest w desperacji
I czołga się wewnątrz i wypatruje

Wypatruj
Wypatruj!

Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec

Niektóre rzeczy nie zatoczyły pełnego koła
Koło
Koło

Tempo
Tempo
Tempo
Chodzimy w miejscu

Bez faktów
Bez spraw
Społeczeństwo ci to zrobiło?
Czy społeczeństwo ma dla ciebie sprawiedliwość?
Cóż, jeśli nie
Zrobię

Ponieważ rdzeń tej agitacji jest moim nasileniem
Yeach, rdzeń tej agitacji jest moim nasileniem
Zstąpiłam na ziemię i jestem w desperacji
Czołgam się wewnątrz i wypatruję

Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec
Nie potrafię dostrzec

Społeczeństwo ci to zrobiło?
Czy społeczeństwo ma dla ciebie sprawiedliwość?
Jeśli nie
Zrobię

Tekst piosenki:


Matter of fact
No fact
No matter
Who do you suspect
Who is not afraid to die
Who would tell such a lie
Who runs away
Who do we fear?

Somebody just like you gonna rape and strangle you?
Would you mutilate yourself?
And who would be so shocked by the brutal murder of a killer?

Will there be hundreds mourning for you?
Will they talk of the talent and inspiration you gave?
No
Who besides your mother will stand in sorrow at your grave?

Mother may I?
Momma Mia

I'll see ya
I'll see ya
I'll see ya

I can't see
I can't see
I can't see
I can't see

It's dark here
No direction
Just aggrivation
Aggrivation over losing you
To who
No justice
No clue

And the core of this agitation is my aggrivation
Yeah the core of this aggitation is my aggrivation
I come down and upon despration
I crawl inside and look out

Look out
Look out

I can't see
I can't see
I can't see.

Some things don't come full circle
Circle
Circle

Pace
Pace
Pace
We walk in place

No fact
No matter
Society did this to you?
Does society have justice for you?
Well if not
I do

Because the core of this aggitation is my aggrivation
Yeah the core of this aggitation is my aggrivation
I come down and upon desperation
I crawl inside and look out

I can't see
I can't see
I can't see
I can't see
I can't see

Socitey did this to you?
Does society have justice for you?
If not
I Do