tekstowo.pl
1 491 577 tekstów w serwisie, 14 478 poszukiwanych i 669 oczekujących
wyszukiwanie zaawansowane >
Przeglądaj wykonawców na literę
VAVA (chinese) - Back In My Zone
Odsłon: 93
Przejdź na stronę wykonawcy >
Edytuj tekst Tekst dodał(a): lestat7
Dodaj tłumaczenie Tłumaczenie dodał(a): brak
Edytuj teledysk Teledysk dodał(a): lestat7
Poleć:

Tekst piosenki:


Pinyin

Back in my zone
That’s my house
That’s my name
That’s my dog
céngjīng tǎoyàn wǒ de xiànzài give me a call

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
That’s my home
That’s my money
That’s my gold

hěn gāoxìng néng ràng dàjiā dōu yǐ wǒ wéi róng
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone

wǒ zhīdào zìjǐ hé tāmen dōu bù yīyàng
tóngxuémen bìle yè dàn xiànzài duō mímáng
wǒ bù tīng suǒyǒu rén quàn kāishǐ wán shuōchàng
zhè yī bāzhang dǎ xiàqù shēngyīn duō xiǎngliàng
lǎoshīmen shuō wǒ bù hǎo hào xuéxí
zhǎng dàle méi chūlù

dāngchū xià de dìnglùn tài zǎo xiànzài gǎikǒu shuō shīwù
māmā yào wǒ tiāntiān xiàngshàng tā wèi wǒ jiānglái pūlù
wǒ zìjǐ de wèilái zìjǐ zuòzhǔ zìjǐ lái zhīfù
tīng dàole liúyán fēiyǔ
shéi yòu zài bèihòu jiáoshé gēn
shuō wǒ bù dǒng guījǔ yáoyán yě zào dì nàme zhēn
dāng wǒ shēn chǔ xiǎn jìng ér nǐ dàizhe yǒusè yǎnjìng
xiǎo rén shìlì jiàndìng wánbì
bàoqiàn wǒ bù rènshì nǐ

That’s my house
That’s my name
That’s my dog
céngjīng tǎoyàn wǒ de xiànzài give me a call

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
That’s my home
That’s my money
That’s my gold
hěn gāoxìng néng ràng dàjiā dōu yǐ wǒ wéi róng

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
fú shuō mìngyùn kàn yīnguǒ
céngjīng tāmen bùxìn wǒ

zuìduō shì xiǎo bàozhà bùnéng chéngwéi liáoyuán de xīnghuǒ
wǒ hěn qìngxìng zìjǐ shìgè fēicháng yǒu zhǔjiàn de rén
wěidà de shén
xièxiè nǐ bāng wǒ dǎkāile nà shàn mén
zhídào wǒ jìnbù chāosù
xiǎng gèng shàng gè gāodù
lǎoshī de háizi yě ài yīnyuè
qiú wǒ jiào tā xiē zhāoshù
wǒ jiùshì xiǎng yào nǐmen quándōu kànjiàn wǒ fāguāng
bù gǎn zhèngmiàn zhí shì wǒ xīnlǐ dōu gǎn dào fāhuāng

Bitch I am young suǒyǐ young soul
mō qǐlái tàngshǒu
wǒ xǐhuān xiǎngshòu shénme cái jiàozuò qiǎngshǒu
línghún hé sīxiǎng quándōu huó zài xiànxià
Me and my squad cóngtóu dào jiǎo zhèngzài màn man biànhuà

It’s VAVA
That’s my house
That’s my name
That’s my dog
céngjīng tǎoyàn wǒ de xiànzài give me a call

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
That’s my home
That’s my money
That’s my gold
hěn gāoxìng néng ràng dàjiā dōu yǐ wǒ wéi róng

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
lǎo xuéxiào wǒ shōuguò bǎohù fèi
lǎo jiē shàng wǒ còuguò pǎo lùfèi
wàng liǎo dàng shí wèile bǎohù shéi
duǒbì zhuīgǎn cáng jìn lǎomù guì
dāngshí suǒyǒu rén kànjiàn wǒ dū shì bì zhī bùjí
xiànzài biàn chéng tāmen gēn wǒ tàojìnhū de huàtí

bǐ shéi dōu yào yònggōng
zìzūnxīn zài sǒngyǒng
wǒ fāshì yīdìng yào zuò
jiù zuò zuì qínláo de mìfēng
bǎ qián dōu zhuāi zài shǒu lǐ ràng tāmen zài pángbiān kàn
kāipìle xīn de dàlù ràng tāmen dōu pángbiān zhàn
That’s my house
That’s my name
That’s my dog
céngjīng tǎoyàn wǒ de xiànzài give me a call

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
That’s my home
That’s my money
That’s my gold
hěn gāoxìng néng ràng dàjiā dōu yǐ wǒ wéi róng

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone


Chinese

Back in my zone
That’s my house
That’s my name
That’s my dog
曾经讨厌我的现在 give me a call

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
That’s my home
That’s my money
That’s my gold

很高兴能让大家都以我为荣
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone

我知道自己和他们都不一样
同学们毕了业但现在多迷茫
我不听所有人劝开始玩说唱
这一巴掌打下去声音多响亮
老师们说我不好好学习
长大了没出路

当初下的定论太早现在改口说失误
妈妈要我天天向上她为我将来铺路
我自己的未来自己做主自己来支付
听到了流言蜚语
谁又在背后嚼舌根
说我不懂规矩 谣言也造的那么真
当我身处险境而你带着有色眼镜
小人势力 鉴定完毕
抱歉我不认识你

That’s my house
That’s my name
That’s my dog
曾经讨厌我的现在 give me a call

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
That’s my home
That’s my money
That’s my gold
很高兴能让大家都以我为荣

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
佛说命运看因果
曾经他们不信我

最多是小爆炸不能成为燎原的星火
我很庆幸自己是个非常有主见的人
伟大的神
谢谢你帮我打开了那扇门
直到我进步超速
想更上个高度
老师的孩子也爱音乐
求我叫他些招数
我就是想要你们全都看见我发光
不敢正面直视我心里都敢到发慌

Bitch I am young 所以 young soul
摸起来烫手
我喜欢享受 什么才叫做抢手
灵魂和思想全都活在现下
Me and my squad 从头到脚正在慢慢变化

It’s VAVA
That’s my house
That’s my name
That’s my dog
曾经讨厌我的现在 give me a call

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
That’s my home
That’s my money
That’s my gold
很高兴能让大家都以我为荣

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
老学校我收过保护费
老街上我凑过跑路费
忘了当时为了保护谁
躲避追赶藏进老木柜
当时所有人看见我都是避之不及
现在变成他们跟我套近乎的话题

比谁都要用功
自尊心在怂恿
我发誓一定要做
就做最勤劳的蜜蜂
把钱都拽在手里让他们在旁边看
开辟了新的大路让他们都旁边站
That’s my house
That’s my name
That’s my dog
曾经讨厌我的现在 give me a call

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
That’s my home
That’s my money
That’s my gold
很高兴能让大家都以我为荣

Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone
Back in my zone

 

Poznaj historię zmian tego tekstu
Drukuj tekst
Rok powstania:

2017

Edytuj metrykę
Płyty:

"21"

Komentarze (0):

Zamknij

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!

Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności