tekstowo.pl
1 456 487 tekstów w serwisie, 13 729 poszukiwanych i 628 oczekujących
wyszukiwanie zaawansowane >
Przeglądaj wykonawców na literę
Trzeci wymiar - Bez rapu byłbym nikim
Odsłon: 37248
Przejdź na stronę wykonawcy >
Edytuj tekst Tekst dodał(a): malwa
Edytuj tłumaczenie Tłumaczenie dodał(a): GrubSonPl
Edytuj teledysk Teledysk dodał(a): WaLeNtYnA
Poleć:

Tłumaczenie:

Pokaż tłumaczenie
Refren:
Rap changes us, creates, evaluates, vibrates, rap teaches - see?!

Szad:
City - a model, I like the beta -
recording every detail - concrete, glass and metal.
Kumają not what we want you to an earlier date.
They ask "what stores ... atmosphere ... chips?"
That atmosphere for kumatych - the real - for those!
I drink for those! I price these people, and you at that you want to become rich! I
live on!
On the fly as Aladdin and leave this dilemma lyric kumatym
acrobat!
Integrated into the rap Szadaj, Szadego few tips -
Hey you! They have no skills - have you! They have no modesty - be
you!
They have no dignity and compassion - have you!
They do not have a future on the board is not fair play this game!
Glue the word - than - better not crow - above - have mercy!

Pork:
We came out of nowhere - each with their own clique, devoted to bits and it brings us together!
A strong dose of rap burns like kerosene,
this game over the years makes flying the route are still optimistic as Yokohama.
The next stage - the hope drunk, not to fall into lethargy -
Talent is not tender - rather rally lemmings!
I believe in the power of words as in the Viking ax!
I believe in the abilities without vanity - that faith gives me strength, rhymes
alternative.
Going by this trend! Each has its own legend. I'll never live in spite of
conscience!
It's a mistake to build Eden - where I will be alone!
Rap binds us. Rap my drug - after trucku trip.
I'm only human - an escape rap!

Refren:
Rap ... we change, creates, evaluates, vibrates, rap teaches - see?!

Wall-E:
Now confederation graduates patents - experiments
words into your head - orientieren! Memorize! So do not just stand - manifest!
Multidimensional rap flows into your ears - test!
As with Focus phenomenal cutting surfaces -
My temptation - the fourth dimension - bright like the sun,
hidden somewhere in space - intriguing!
You can find it in the rap here - interesting!
Together with the three-dimensional composition of the themes are still compelling,
The three-dimensional composition of trucku current affairs.
Dolnośląski rap - usually matching items
Molecular and freely circulating particles,
travelers to connect to something in the material tight!
I have never been closed - I'm open!
In space travel - unknown card
everyone can discover something new - if it is worth it!

Nullo:
Together with rap I'm here, kill rap nonsense,
Null beery rap - my place to bits!
Twenties is still practiced in the street rap alive - on CD and through clips
to you.
It's time for a three-dimensional first-hand goods,
Four emcee one sees in rap bonds and stocks sense of potency
the time of the conference office in Lower Silesia.
I say time for a third dimension, and that's no! I say KAST - southern style
grow up!
I say good luck, still rotating styles!
Our appointment is - what would we be if there were no rap?
Who would we be if it was not what gives us satisfaction gro?
We changed Rap, rap creates, evaluates rap, rap vibrates
no rap and we do not have - You got it!?

 

Poznaj historię zmian tego tłumaczenia

REKLAMA

Tekst piosenki:


Refren:
Rap nas zmienia, kreuje, ocenia, wibruje, rap naucza - kapujesz?!

Szad:
Miasto - makieta, ja przez to jak beta -
rejestrując każdy detal - beton, szkło i metal.
Nie kumają o co nam chodzi ci starszej daty.
Pytają "jakie składy...klimaty...układy?"
To klimaty dla kumatych - tych prawdziwych - dla tych!
Piję za tych! Ja tych ludzi cenie, a ty na tym chcesz się stać bogaty! Ja tym żyję!
Na tym latam jak Aladyn i zostawiam tym kumatym dylematy lirycznego Akrobaty!
Wkomponowany w rap Szad, Szadego parę rad
Ej ty! Nie mają umiejętności - miej ty!
Nie mają w sobie skromności - miej ty!
Nie mają godności i litości - miej ty!
Oni nie mają przyszłości na planszy tej nie fair play gry!
Klej słowa - ej - lepiej okej nie piej - ej - miej litość!!!

Pork:
Przyszliśmy znikąd - każdy z własną kliką, oddani bitom i to nas łączy!
Mocna rapowa dawka płonie jak nafta,
gra ta przez te lata sprawia, że trzymam fason lecąc trasą jak Yokohama.
Kolejny etap - nadzieja pijana, by nie popaść w letarg -
to nie talentów przetarg - raczej rajd lemingów!
Wierzę w moc słowa jak w topór wikingów!
Wierzę w umiejętności bez próżności -
Ta wiara daje mi siłę, rymy alternatywę.
Idę tym trendem! Każdy ma własną legendę.
Nigdy nie będę żył wbrew sumieniu!
Błędem zbudować eden - gdzie będę sam jeden!
Rap nas łączy. Rap mym lekiem - po tracku wycieczką.
Jestem tylko człowiekiem - rap ucieczką!

Refren:
...Rap nas zmienia, kreuje, ocenia, wibruje, rap naucza - kapujesz?!

Wall-E:
Teraz konfederacja absolwentów szkoły patentów - eksperymentów,
słów do waszych głów - orientuj! Zapamiętuj! Tak nie stój - manifestuj!
Wielowymiarowy rap do twoich uszu płynie - testuj!
Jak u Fokusa fenomenalne powierzchnie tnące -
moja pokusa - czwarty wymiar - jasne jak słońce,
ukryte gdzieś w przestrzeni - intrygujące!
Możesz znaleźć go w rapie tu - interesujące!
Razem z trójwymiarowym składem tematy wciąż frapujące,
Z trójwymiarowym składem na tracku sprawy bieżące.
Dolnośląski rap - elementy zwykle pasujące
jak molekularne cząstki swobodnie krążące,
podróżujące by łączyć coś w materiał zwarty!
Nigdy nie byłem zamknięty - jestem otwarty!
W czasoprzestrzeni podróże - nieznane karty,
każdy nowego może odkryć coś - gdy jest tego warty!

Nullo:
Razem z rapem tu jestem, rapem zabijam bezsens,
Null rapem przepity - moje miejsce to bity!
Dwudziestolatek nadal ćwiczy żywy rap z ulicy
Na płyty i poprzez klipy do Was.
To czas na trójwymiarowy towar z pierwszej ręki,
czwórka emce w jednej więzi widzi w rapie sens i zapasy potencji
na czasy kadencji dolnośląskiej konferencji.
Mówię czas na Trzeci Wymiar no i basta!
Mówię KASTA - południowy styl dorasta!
Mówię dobra passa, wciąż rotacja styli!
Nominacja nasza czyli - kim byśmy byli gdyby nie było rapu?
Kim byśmy byli gdyby nie było tego co daje nam satysfakcji gro?
Rap nas zmienia, rap kreuje, rap ocenia, rap wibruje,
nie ma rapu i nas nie ma - kapujesz!?


Zrozumie to cała Polska,
Jesteśmy raperami z Dolnego Śląska
Mówimy o tym, że choć jest nas tylu
Każdy ma prawo do własnego stylu
Trzeci Wymiar, Kasta, yo
Bitem tu już obrasta
Dwa miasta..

 

Poznaj historię zmian tego tekstu
Drukuj tekst
Autor:

(brak)

Edytuj metrykę

Komentarze (2):

dawid_mjuzik 12 sierpnia 2010 17:29
(0) + -
Wall-E ! Nie Wally!! :) :) :) :) :)

tooxy 28 maja 2010 22:34
(0) + -
Nullo nie Null japierdziele czy to tak trudno zapamietac ;];];];];]

Zamknij

Największy serwis z tekstami piosenek w Polsce. Każdy może znaleźć u nas teksty piosenek, teledyski oraz tłumaczenia swoich ulubionych utworów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do dodawania nowych tekstów, tłumaczeń i teledysków!

Reklama | Kontakt | FAQ Polityka prywatności