tekstowo.pl

x-Ray Dog - Here Comes The King

Tekst piosenki:


Hun... Chisun… No… Meis…
No… Meis… Rin… Skeip…
Spiritos

I Sen Den Den o Is En Sin
Orima Spiritos, Ovitus Orchistu..
Orima Padreni, Filitos Spiritos..
Omnibus poristus, Oremo Spiritos...
Oremo Spiritos, Oremo Paretus..
Oremo Sporesto, Oremo Spiritos