tekstowo.pl

Winx - Charmix

Tłumaczenie:


To jest moc Charmix
twoja magia światła
Moc Charmix!
I jasne światło trwa!

Rozwiń skrzydła
i leć, świecąc do
nieba
To łatwe, jeśli spróbujesz!

To jest moc Charmix
twoja magia światła
Moc Charmix
poprowadzi Cię przez noc

Rozwiń skrzydła
i leć, świecąc aż do
nieba
To łatwe, jeśli spróbujesz!

(Charmix)

To jest to, czym jesteś
Jeśli możesz coś zrobić
Teraz jesteś potężniejszą
czarodziejką, nieodpartą
Będziesz gwiazdą
Poleć razem z
Winx!

To jest moc Charmix
twoja magia światła
Moc Charmix!
I jasne światło trwa!

Rozwiń skrzydła
i leć, świecąc ąż do
nieba
To łatwe, jeśli spróbujesz!

To moc
Charmix!

Tekst piosenki:


It's the power Charmix,
your magical light
The power of Charmix!
And you will shine bright!

Spread your wings
and fly, lightning up
the sky
It's easy if you try!

It's the power of Charmix
your magical light
The power of Charmix will
lead you trough the night

Spread your wings
and fly, lightning up
the sky
It's easy if you try!

(Charmix)

This Is What You Are
If You Could Anything
Now you're a powered
-up fairy, irresistible
You will be the star
Come fly with the
Winx!

It's the power Charmix,
your magical light
The power of Charmix!
And you will shine bright!

Spread your wings
and fly, lightning up
the sky
It's easy if you try!

It's the power
of Charmix!