tekstowo.pl

U2 - Amandla

Tłumaczenie:


To jest czas na refleksję
I czas na prawdę
Tak więc ta piosenka jest dla niewinnych
Którzy nigdy nie mieli młodości
Ooh

To jest czas na działanie
Koniec z siedzeniem na płocie
Och, jedyne czego nam potrzeba to zbawienie
Powiedziałem, to jest moja deklaracja

(Amandla*, Amandla)
Amandla, Amandla
Zaśpiewajmy razem
(Śpiewajmy, Śpiewajmy)
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla
Zaśpiewajmy razem

Och, władza pochodzi od wiary
Wierzę w ludzi
W nich jest siła
Spotkanie naszych umysłów
Pozwoli nam pomóc ludziom
Przejąć kontrolę nad tą sytuacją
I rozwijać się razem
Jak jedność
Jeden świat, wiele narodów

(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla
Zaśpiewajmy razem
(Śpiewajmy, Śpiewajmy)
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla
Zaśpiewajmy razem

[Spoken część]

Amandla, Amandla
Zaśpiewajmy razem

Amandla, Amandla
Zaśpiewajmy razem
(Śpiewajmy, Śpiewajmy)
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla Yeahhh
Oooh, Śpiewajmy razem
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla
Zaśpiewajmy razem
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla
Śpiewajmy, Śpiewajmy, uh
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla

(Amandla, amandla ..)
Śpiewajmy, Śpiewajmy
Tak, Śpiewajmy

* moc w języku Xhosa i Zulu

Tekst piosenki:


There is a time for reason
And there's a time for truth
So this song is for the innocent
Who never had their youth
Ooh

This is a time for action
There's no more sitting on the fence
Oh what we need is salvation oh
I said this is my declaration

(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla yeah
Let's sing it together
(Sing it, sing it)
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla yeah
Let's sing it together

Oh, the power comes from believing
And I believe in a human kind
There is a strength in others
And the meeting of our minds
Then let us the people
Take control of this situation
And rise up together
As one together
One world, not one nation

(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla yeah
Let's sing it together
(Sing it, sing it)
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla yeah
Let's sing it together

[Spoken part]

Amandla, Amandla yeah
Let's sing it together

Amandla, Amandla yeah
Let's sing it together
(Sing, sing it)
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla yeahhh
Oooh, let's sing it together
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla yeah
Let's sing together
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla
Sing it, sing it, uh
(Amandla, Amandla)
Amandla, Amandla yeah
Yeah

(Amandla, amandla..)
Sing it, sing it
Yeah, sing it