tekstowo.pl

Tom Odell - Elizabeth

Tłumaczenie:


Ze słońcem na śniegu i śniegiem na dachówkach
Nie byłaś widziana tańcząca tak od jakiegoś czasu
Chcesz ją zabrać, chcesz zabrać ją tak daleko
Ona chodzi tylko po liniach na swoich dłoniach
I kto z nich pęknie, ten pęknie
Zabierz co możesz, zabierz co widzisz
Zabierz lądy, doły i morze

Elizabeth, oh Elizabeth
jesteś jedyną która kiedykolwiek podeszła blisko
Elizabeth, oh Elizabeth
jesteś jedyną która kiedykolwiek podeszła blisko
Tak, jesteś jedyną która kiedykolwiek podeszła blisko

I wtedy myślisz, że chcesz uciec
Ona szarpie cię, przyciąga cię, zabiera cię do jej domu
Patrzysz jej w oczy, myślisz że wygrałeś ale nie bądź głupi
ona się nie zakochała.
Oh I kto z nich pęknie, ten pęknie
Zabierz co możesz, zabierz czego potrzebujesz
Zabierz wszystkie stanowiska i role i ujrzyj

Elizabeth, oh Elizabeth
jesteś jedyną która kiedykolwiek podeszła blisko
Elizabeth, oh Elizabeth
jesteś jedyną która kiedykolwiek podeszła blisko
Tak, jesteś jedyną która kiedykolwiek podeszła blisko

Tekst piosenki:


With the sun on the snow, and snow on the tiles
You ain’t seen dancing like this in quite a while
You wanna take her away, you wanna take her so far
She only walks on the lines of her palms
And then’s the breaks of them’s the breaks
Take what you can, take what you see
Take what you lands and holes and sea(?)

Elizabeth, oh Elizabeth,
you’re the only one who’s ever come close
Elizabeth, oh Elizabeth,
you’re the only one that has ever come close
Yeah, you’re the only one that’s ever come close

And just when you think that you wanna run
She pulls you, she tugs you, she takes you to her home
You look her in the eyes, you think that you won but don’t be a fool man,
she don’t fall in love
Oh then’s the breaks, then’s the breaks
Take what you can, take what you need
Take all the stands, and the roles and see
Oh Elizabeth, Elizabeth, you’re the only one that has ever come close
Elizabeth, oh Elizabeth, oh you’re the only one that has ever come close
You’re the only one that has ever come close