tekstowo.pl

TMK aka Piekielny / R-Ice - Zadzwoń do mnie za kilka lat

Tłumaczenie:


1.
I know it was different, ugly and wonderfully
and dick knows what tomorrow, but then they shall not escape
the beautiful moments that changed me for good
I am a better manalthough it does not go according to plan
Live quietly, let you goes
and not talk now because I do not know what to say
call me for a couple of years
I certainly will not forget how you changed my world
I'm emotionally unstable type
what continuously fuck off before seriously in the world of letters
I'm calling at night time drunk drunk
and sound like a a guest which really has collapsed
please just once Let's not fight, finally
just let us live apart, and catch happiness
I do not know who I am now a real
I do not feel like myself at all, the world is strange

2.
The world is a big banquet, a good ballet
but we are here together already no dance at all
even if one of us asked other
there is no chance, though with difficulty refuse other
most willingly run away from here, giving you calm
and may you succeed, you will learn later this year
if will be an opportunity to fly out in is fucking
it to take it, because I have nothing holding me here
and I have nothing now, I collect everything from scratch
first myself back together to be able to build anything
My world got shattered with the foundations, the word
I have to clean would bet them into the newly
Every of us has to go a different route
and live apart, we can not live with each other
for a few years to tell me that everything's cool with you
will be so, I believe it deeply

3.
R-Ice gave the bits that I could not remain silent any longer
so I sit down every evening and write
These are not letters, though so do not fully know
because the majority of these stanzas is addressed to you
and probably to many people do not like this project
I'm still sad, and still fuck the world
if you do not understand, me look so today
fuck them because they do not understand nothing
I enter on a bit and I share my life
if not want to be a part of this, you need not to shout
Call me for a few years,
and will see what place we will be - me and my rap
I got to know the world, because I had to come here reportedly
and more than once suddenly wanted to finish this knowledge of
because I had had enough and I did not want to live longer
and today? give me sos, I want to live, I'm not a coward

Tekst piosenki:


1.
Wiem, bywało różnie, paskudnie i cudnie
i chuj wie, co z jutrem, lecz później nie umknę
tym pięknym chwilom, co zmieniły mnie na amen
jestem lepszym człowiekiem, choć nie idzie zgodnie z planem
Żyj spokojnie, niech Ci się wiedzie
i nie rozmawiajmy dzisiaj bo nie wiem co mam powiedzieć
zadzwoń do mnie za kilka lat
ja na pewno nie zapomnę jak pozmieniałaś mój świat
Jestem rozchwianym emocjonalnie typem
co ciągle spierdalał przed powagą w świat liter
raz dzwonię w nocy pijany w trupa
i brzmię jak gość co naprawdę już upadł
raz proszę tylko nie kłóćmy się wreszcie
po prostu żyjmy osobno, i łapmy szczęście
Nie wiem który ja jestem teraz prawdziwy
bo nie czuję się sobą wcale, świat jest dziwny


2.
Świat to wielki bankiet, dobry balet
ale my tutaj razem już nie zatańczymy wcale
choćby jedno z nas prosiło drugie
nie ma szans, choć drugie odmówi z trudem
najchętniej zwiałbym stąd, dając ci spokój
i może się uda, dowiesz się jeszcze w tym roku
jeśli będzie okazja wylecieć w pizdu
to skorzystam z niej, bo nie trzyma mnie już nic tu
i nie mam nic już, zbieram wszystko od nowa
najpierw siebie do kupy, by cokolwiek móc zbudować
mój świat runął z fundamentami, słowo
muszę posprzątać by postawić je na nowo
Każde z nas musi pójść inną drogą
i żyć osobno, nie możemy żyć ze sobą
za kilka lat mi powiesz, że u Ciebie wszystko spoko
będzie tak, ja wierzę w to głęboko


3.
R-Ice dał takie bity, że nie mogłem dłużej milczeć
dlatego siadam co wieczór i piszę
Nie są to listy, choć tak do końca nie wiem
bo większość tych zwrotek jest kierowana do Ciebie
i pewnie wielu ludziom nie spodoba się ten projekt
bo wciąż jestem smutny, i wciąż świat pierdolę
skoro nie rozumieją, że wyglądam tak dziś
pierdolę ich, bo nie rozumieją nic
Wchodzę na bit i dzielę się swoim życiem
jeśli nie chcesz być częścią tego, nie musisz krzyczeć
zadzwoń do mnie za kilka lat,
i zobaczysz w jakim miejscu będziemy - ja i mój rap
Poznałem świat, bo musiałem przyjść tu ponoć
i chciałem nie raz nagle skończyć tę znajomość
bo miałem dość i nie chciałem żyć dłużej
a dziś? daj mi sos, chcę żyć, nie jestem tchórzem