tekstowo.pl

TMK aka Piekielny - Siadała w oknie

Tłumaczenie:


I remember her from the times of the 5th grade,
so at the beginning, you know that good times
I met her while sitting at home alone
Just went inside, she sat by the window.
She was like an older sister came into my world,
on eye had perhaps 18 years old.
She was as beautiful as the maidens from the covers,
said she happens that to help - I did not understand.
She smiled so cool, I remember
She was carrying relief as favorite song,
She came often, only in the evenings
I could not tell anyone, she said - "We are alone"
She has taken my hand, looked at her pupils,
She spoke that thanks to her never to count the,
that everything will be as it should be, to show me the beauty,
but first I will have to pass through the some hell.


She was beautiful, I remember, she had peace of mind for the hands
and my heart breaks when I think that it has no
Would sit in the window, she taught to be strong
and if she appears back it'll be cold


She was gone a couple of years, still I missed
and I was afraid that accidentally killed her,
parents did not know why Tom cries
I was afraid that her more will not see.
She came to me at the worst time
when I learned that the father with me will not be
She held my hand as formerly,
said she will stay with me forever
I terribly didn't wanted to leave me again
I understood that this hell once told me.
Dark flat, no sleep, a million tears
was here with me again, and luckily still is.
Almost 3 years waiting patiently at home
for it when I get back from school to help me again.
I do not know what happened, that cheated me again
said that it will always - bitch, lied.


She was beautiful, I remember, she had peace of mind for the hands
and my heart breaks when I think that it has no
Would sit in the window, she taught to be strong
and if she appears back it'll be cold


I've learned to live alone, to love loneliness
though I could not look at this window
and the current of I was sailing a few times
All in all I did not want fuck,
I had no ideas
and my mom was not proud.
Me killing inside starting at these problems,
suddenly came without a word, smiling as ever.
I still she had eighteen I think
although I do not know anything about it, I asked her name.
She told me the my night watchman
and that now will be with me much longer now.
She slept with me, we had sex without a break
gave happiness, at this soothed nerves.
With her there was no such problems were like little kids,
I was afraid of that fuck up out of here for the third time,
but she loves me, this love forever -
Fuck I was stupid like so now it look.
Because I believed that it will be here forever,
I overtake life, and finally discontinuation drugs,
I slept with her, but he himself was in the morning,
I could be down that night, she did not say goodnight

She was beautiful, I remember, she had peace of mind for the hands
and my heart breaks when I think that it has no
Would sit in the window, she taught to be strong
and if she appears back it'll be cold

Today, I do not want her if her again gets here
I'll be determined to the fact that her fuck kill.
She helped me in the worst moments
and I know this well, I remember well.
She was great, I had a wonderful life
I found out Who was she, but ye not believe me.
I am grateful for it shown to the heart,
but the pain goes away when I can not stand longer fuck more.

Tekst piosenki:


Pamiętam ją jeszcze z czasów 5 klasy,
tak na początku, wiesz te dobre czasy.
Poznałem ją siedząc w domu samotnie.
Po prostu weszła do środka, siadła przy oknie.
Była jak starsza siostra weszła w mój świat,
na oko miała może z 18 lat.
Była piękna jak te panny z okładek,
mówiła, że kiedyś przyjdzie pomóc - nie rozumiałem.
Uśmiechała się tak fajnie, pamiętam
niosła mi ukojenie jak ulubiona piosenka.
Wpadała częściej, tylko wieczorami
nie mogłem mówić nikomu, mówiła - "Jesteśmy sami".
Brała moją dłoń, patrzyłem jej w źrenice,
mówiła, że dzięki niej nigdy się już nie przeliczę,
że wszystko będzie jak trzeba i pokaże mi piękno,
ale najpierw będę musiał przejść przez jakieś piekło.


Była piękna pamiętam, miała spokój na rękach
i serce mi pęka, gdy myślę, że jej nie ma
Siadała w oknie, uczyła być silnym
i jeśli się zjawi znów to będę zimny x2


Nie było jej kilka lat, wciąż tęskniłem
i bałem się, że niechcący ją zabiłem,
rodzice nie wiedzieli czemu Tomek często płacze
bałem się, że jej więcej nie zobaczę.
Przyszła do mnie w najgorszym momencie,
gdy dowiedziałem się, że ojca ze mną już nie będzie.
Trzymała mnie za ręce jak dawniej,
mówiła, że zostanie ze mną na zawsze.
Ja strasznie nie chciałem, by znowu mnie opuściła,
zrozumiałem, że to o tym piekle kiedyś mi mówiła.
Ciemne mieszkanie, zero snu, milion łez,
była tu ze mną znów i na szczęście ciągle jest.
Prawie 3 lata czekała cierpliwie w domu
na to kiedy wrócę ze szkoły, by znowu mi pomóc.
I nie wiem co się stało, że znowu mnie olała,
mówiła, że będzie zawsze - suka, kłamała.


Była piękna pamiętam, miała spokój na rękach
i serce mi pęka, gdy myślę, że jej nie ma
Siadała w oknie, uczyła być silnym
i jeśli się zjawi znów to będę zimny x2


Nauczyłem się żyć sam, kochać samotność,
choć nie mogłem patrzeć na to okno
i pod prąd płynąłem parę razy.
W sumie nie chciałem kurwa,
nie miałem żadnych pomysłów
i mama nie była dumna.
Mnie zabijały już od środka te problemy,
nagle przyszła bez słowa, uśmiechnięta jak kiedyś.
Ciągle miała osiemnastkę chyba,
choć nie wiem o niej nic, pytałem jak się nazywa.
Mówiła mi, że jest moim nocnym stróżem
i że teraz będzie ze mną już zdecydowanie dłużej.
Spała ze mną, kochaliśmy się bez przerwy,
dawała szczęście, przy tym koiła nerwy.
Z nią nie było tych problemów byliśmy jak małe dzieci,
Ja się bałem o to, że spierdoli mi stąd po raz trzeci,
ale przecież mnie kocha, to miłość na zawsze
i kurwa byłem głupi jak tak teraz na to patrze.
Bo wierzyłem w to, że zostanie tu na wieki,
a ja ogarnę życie, wreszcie odstawie leki,
zasnąłem z nią, ale sam byłem rano,
mogłem skumać tamtej nocy, nie powiedziała dobranoc.


Była piękna pamiętam, miała spokój na rękach
i serce mi pęka, gdy myślę, że jej nie ma
Siadała w oknie, uczyła być silnym
i jeśli się zjawi znów to będę zimny x2

Dziś nie chcę jej, jeśli znowu się tu zjawi
to będę zdecydowany na to, by ją kurwa zabić.
Pomagała mi w najgorszych momentach
i wiem o tym dobrze, doskonale pamiętam.
Była wspaniała, ja miałem cudowne życie,
dowiedziałem się kim była, lecz wy mi nie uwierzycie.
Jestem wdzięczny za to okazane serce,
lecz bólu, gdy odchodzi nie zniosę już kurwa więcej.