tekstowo.pl

The Remo Four - Sing Hallelujah

Tłumaczenie:


Śpiewaj Alleluja

1. Wiem, że to długa długa podróż - Śpiewaj Alleluja
więc lepiej zacząć wcześnie - Śpiewaj Alleluja

ref.: Śpiewaj Panu by Ci pomógł, bo Pan jest potężny silny
nie martw się o swój ciężki ładunek, Pan chce ci pomóc

2. Ostatniej nocy usłyszałem wołanie mojego Pana - Śpiewaj Alleluja
grzeszniku będzie lepiej porzucić zwłokę - Śpiewaj Alleluja

3. Lepiej dostanę się na dół do rzeki Jordan - Śpiewaj Alleluja
droga do nieba jest ciepła i paląca - Śpiewaj Alleluja

4. O, jest tak spokojnie w ziemi obiecanej - Śpiewaj Alleluja
o, odkąd mój wybawca wziął mnie za rękę - Śpiewaj Alleluja

Tekst piosenki:


Sing Hallelujah

1. I know I got a long long journey - sing hallelujah
so I better get started early - sing hallelujah

REF: Sing out for the Lord to help you, for the Lord is mighty strong
don´t worry about your heavy load, the Lord´s gonna help you along

2. Last night I heard my Lord calling - sing hallelujah
sinner you will better quit your stalling - sing hallelujah

3. I better get on down to the river Jordan - sing hallelujah
the road to heaven is warm and burning - sing hallelujah

4. It´s oh so peaceful in the promised land - sing hallelujah
oh since my saviour took me by the hand - sing hallelujah