tekstowo.pl

The Police - Invisible Sun

Tłumaczenie:


Nie chcę spędzić reszty mojego życia
Spoglądając na lufę Armalite
Nie chcę spędzić reszty moich dni
Trzymając się z dala od kłopotów, jak mówią żołnierze

Nie chcę spędzić mojego czasu w piekle
Patrząc na ściany więziennej celi
Nigdy nie chciałem być częścią
Statystyk na wykresie rządowym

Tam musi być niewidzialne słońce
Daje swoje ciepło każdemu
Tam musi być niewidzialne słońce
Które daje nam nadzieję kiedy cały dzień się kończy

Jest ciemne cały dzień i świeci w nocy
Fabryk dym i acetylenowy blask
Mierzę się z dniem z nabitą głową
Wyglądając jak coś, co przyniósł kot

Tam musi być niewidzialne słońce
Daje swoje ciepło każdemu
Tam musi być niewidzialne słońce
Które daje nam nadzieję kiedy cały dzień się kończy

Oni tylko chcą zmienić to miejsce
Zabijając każde ludzkie stworzenie
Zabiją mnie za cygara
Ale ja nawet nie chcę jeszcze umierać

Tam musi być niewidzialne słońce
Daje swoje ciepło każdemu
Tam musi być niewidzialne słońce
Które daje nam nadzieję kiedy cały dzień się kończy

Tekst piosenki:(One, two, three, four, five, six
Oh oh oh oh oh oh)

I don't want to spend the rest of my life
Looking at the barrel of an Armalite
I don't want to spend the rest of my days
Keeping out of trouble like the soldiers say
I don't want to spend my time in hell
Looking at the walls of a prison cell
I don't ever want to play the part
Of a statistic on a government chart

There has to be an invisible sun
It gives its heat to everyone
There has to be an invisible sun
That gives us hope when the whole day's done

It's dark all day and it glows all night
Factory smoke and acetylene light
I face the day with me head caved in
Looking like something that the cat brought in

There has to be an invisible sun
It gives its heat to everyone
There has to be an invisible sun
That gives us hope when the whole day's done

And they're only going to change this place
By killing everybody in the human race
They would kill me for a cigarette
But I don't even wanna die just yet

There has to be an invisible sun
It gives its heat to everyone
There has to be an invisible sun
That gives us hope when the whole day's done

(Oh oh oh oh oh oh...)