tekstowo.pl

The Mission - Butterfly On A Wheel

Tłumaczenie:


Srebro i złoto, to nadchodzi zimno
Jesienne liście kładą się grubą warstwą jak złodzieje
Dreszcze rozchodzą się od kręgosłupa aż do kości
Bo mandolinowy wiatr to melodia, która zmienia
Twoje serce w kamień

Ciepło Twego oddechu rzeźbi cienie we mgle
Każdy Anioł ma życzenie, żeby Ona nigdy nie była całowana

Niespełnione marzenia nawiedzają Cię we śnie
I chowa się w Twym uśmiechu tajemnica, którą musisz zachować
Miłość rani Cię głęboko

Miłość łamie skrzydła motyla na kole
Miłość łamie skrzydła motyla na kole

Nie ma w Tobie szkarłatu, połóż swoją zasłonę na mnie
Bo tak pewne jak to , że Bóg stworzył wino, Ty nie możesz owinąć swoich ramion wokół pamięci
Weź ode mnie ciepło, zimne jesienne wiatry tną jak nóż
A w ciemności dla mnie Jesteś płomieniem świecy mrugającym życiu

Miłość łamie skrzydła motyla na kole
Miłość złamie skrzydła motyla na kole

Mądrzy ludzie mówią, wszystko jest fair ( dozwolone ) w miłości i na wojnie
Nie ma dobra lub zła w kreowaniu miłości
I mogłem tylko patrzeć jak wiatr zgniata Twoje skrzydła
Złamane i zgniecione jak kwiat pod śniegiem
I jak kwiat na wiosnę
Miłość wzrośnie ponownie by uzdrowić Twe skrzydła

Miłość uzdrawia skrzydła motyla na kole
Miłość uzdrowi skrzydła motyla na kole

Tekst piosenki:


Silver and gold and it's growing cold
Autumn leaves lay as thick as thieves
Shivers down your spine chill you to the bone
'Cos the mandolin wind is the melody that turns
Your heart to stone

The heat of your breath carving shadows on the mist
Every angel has the wish that she's never been kissed

A broken dream haunting in your sleep
And hiding in your smile a secret you must keep
Love cuts you deep

Love breaks the wings of a butterfly on a wheel
Love breaks the wings of a butterfly on a wheel

There's no scarlet in you, lay your veil down for me
As sure as God made wine, you can't wrap your arms
Around a memory
Take warmth from me, cold Autumn winds cut sharp as
a
knife
And in the dark for me, you're the candle flame that
Flickers to life

Love breaks the wings of a butterlfy on a wheel
Love will break the wings of a butterfly on a wheel

Wise men say all is fair in love and war
There's no right or wrong in the design of love
And I could only watch as the wind crushed your wings
Broken and torn crushed like the flower under the snow
And like the flower in spring
Love will rise again to heal your wings

Love heals the wings of a butterfly on a wheel
Love will heal the wings of a butterfly on a wheel