tekstowo.pl

Tes - Zmieniłam się feat. Ela Kożuchowska

Tłumaczenie:


[TES]
1. It my first track which is swinging and where I will have a word about nonsenses and about throw-ins on walls. Hey it won't be solemnly and it won't be in an exalted manner, but it doesn't mean at all that I want to take the easy way out. From the pushover for me far, even farther from moonlighting, plates my guru all I have in the original. On rock of Poland I don't think so I did a lot but never mind you know, or else farther I will look straight ahead. I have new objectives but less and less friends, life is verifying more and more small their store. But the vocabulary is more and more great, during the child I at least already knew what he was marking eloquent. The municipal noise is drawing me although this way I like silence, but I can hear voices in the head even when I am writing. They are saying that I have my mission, that it is necessary a lot to put, not to convert rap into sponsors what to establish. It is necessary to aspire it is necessary one's to survive, to see to in order not to want to change nothing. See I changed, this way I am changing my world, how changed me, changed us, and rap will change us joł.

[ELA]
World wanted to change me sometimes too quickly, I grew up you know, I am already not a girl.
I am playing it with the thought, that I will win that's all, I will win the life, against which I am playing.
[I have more mind than happinesses, and less and less to people I have hearts.]x2

[TES]
2. My optimism the one what was in me during the child, yeah what you he disappeared somewhere, some wild beast settled. He is catching the day, doesn't want changes and doesn't want to fall down, but in order to appreciate the peak at first you must start falling. It is a course of events, you won't skip such a Polish plan over, you will understand it with time, only over the course of time. You will appreciate the bad luck, of planned earlier routes and charm undiscovered in your life of strange maps. With us I have, and rather than that I am having this condition occasionally, that I think that this world is only a frigging house of cards. Everything will hit trail there is no there are in it no us you will walk away and I then again will be washing someone's lack down joł. Evil which is lying in wait round the corner of this street, it isn't, you must only make a mark from the sincere district. Think globally not locally and oil these low walls, put the crosspiece high and don't search maniurki. Damn it, then again I am doing it, I am a crowd of these thieves what is instructing, he doesn't want to be, after all it will change nothing. Throw-ins were supposed to be and wasn't supposed to be solemnly, sorry it didn't leave, you weren't disappointed if you grew up.

[ELA]
World wanted to change me sometimes too quickly, I grew up you know, I am already not a girl.
I am playing it with the thought, that I will win that's all, I will win the life, against which I am playing.
[I have more mind than happinesses, and less and less to people I have hearts.]x2

World wanted to change me sometimes too quickly, I grew up you know, I am already not a girl.
I am playing it with the thought, that I will win that's all, I will win the life, against which I am playing.
[I have more mind than happinesses, and less and less to people I have hearts.]x2

World wanted to change me sometimes too quickly.

Tekst piosenki:


[TES]
1. To mój pierwszy track, który buja i gdzie pogadam o bzdurach i o wrzutach na murach.
Ej nie będzie wzniośle i nie będzie patetycznie, ale to wcale nie znaczy, że chcę iść na łatwiznę. Od łatwizny mi daleko, od lewizny jeszcze dalej, płyty moich guru wszystkie mam w oryginale. Na skale Polski chyba nie zrobiłam wiele ale to nic wiesz, bo dalej patrzę przed siebie. Mam nowe cele ale coraz mniej przyjaciół, życie weryfikuje coraz mniejszy ich zasób. Za to zasób słów jest coraz większy, choć już za dziecka wiedziałam co znaczy elokwentny. Miejski szum mnie wciąga choć tak lubię ciszę, ale słyszę głosy w głowie nawet wtedy kiedy piszę. Mówią, że mam swoją misję, że trzeba wiele włożyć, nie przeliczać rapu na sponsorów co założyć. Że trzeba dążyć, że trzeba swoje przeżyć, dojrzeć do tego aby nie chcieć nic zmienić. Zobacz zmieniłam się, tak zmieniam mój świat, jak zmienił mnie, zmienił nas, i zmieni nas rap joł.

[ELA]
Świat chciał zmienić mnie czasem za szybko, dorosłam wiesz, nie jestem już dziewczynką.
Gram to z myślą, że wygram to wszystko, wygram życie, o które gram.
[Mam więcej rozumu niż szczęścia, a coraz mniej serca do ludzi mam.]x2

[TES]
2. Mój optymizm ten co był we mnie za dziecka, no co ty zniknął gdzieś, zamieszkała jakaś bestia. Łapie dzień, nie chce zmian i nie chce upadać, ale by docenić szczyt najpierw musisz zacząć spadać. To kolej rzeczy, nie przeskoczysz taki polski plan, zrozumiesz to z czasem, dopiero z biegiem lat. Docenisz niefart, zaplanowanych wcześniej tras i urok nieodkrytych w twoim życiu dziwnych map. Z nami mam, a raczej miewam ten stan, że myślę, że ten świat to tylko pieprzony domek z kart. Że wszystko trafi szlak, że nie ma, że nie ma w tym nas, że odejdziesz a ja znów będę zapijać czyjś brak joł. Zło, które czyha za rogiem tej ulicy, nie ma go, musisz tylko wybić się z szczerej dzielnicy. Myśl globalnie nie lokalnie i olej te murki, postaw wysoko poprzeczkę i nie szukaj maniurki. Cholera, znów to robię, jestem tłumem tych złodziei, co poucza, nie chce być, przecież nic to nie zmieni. Miały być wrzuty i nie miało być wzniośle, sorry nie wyszło, nie zawiodłeś się jeśli dorosłeś.

[ELA]
Świat chciał zmienić mnie czasem za szybko, dorosłam wiesz, nie jestem już dziewczynką.
Gram to z myślą, że wygram to wszystko, wygram życie, o które gram.
[Mam więcej rozumu niż szczęścia, a coraz mniej serca do ludzi mam.]x2

Świat chciał zmienić mnie czasem za szybko, dorosłam wiesz, nie jestem już dziewczynką.
Gram to z myślą, że wygram to wszystko, wygram życie, o które gram.
[Mam więcej rozumu niż szczęścia, a coraz mniej serca do ludzi mam.]x2

Świat chciał zmienić mnie czasem za szybko.