tekstowo.pl

Tee Set - Linda Linda

Tłumaczenie:


Tak, jestem w tym, ale teraz odchodzę
Z dala od Ciebie, moja droga Lindo
Ale wspomnienia o Tobie na zawsze zostaną
I Twój szlachetny wdzięk zostanie zapamiętany

Za czas, w którym dawałaś mi przyjaźń i czułość
Za miłość, w której dawałaś mi delikatność i słodycz

Lindo, Lindo, moja Lindo
Lindo, Lindo, kocham Cię
Magia Twoich oczu
Duchy Twojej duszy
Obecność Twojej miłości
Przez całe moje życie

Lindo, Lindo, moja Lindo
Lindo, Lindo, kocham Cię
Magia Twoich oczu
Duchy Twojej duszy
Obecność Twojej miłości
Przez całe moje życie

Pamiętam jak spotkałem Cię owej nocy
Swoimi oczami zwyczajnie przywoływałaś mnie
I płomienie wrzeszczały wewnątrz nas
Melodia zagranej muzyki, wpadłem w beztroskę

Swoimi przenikliwymi oczami uczyniłaś mnie słabym
I tańczyliśmy całą noc, tuląc się do siebie

Lindo, Lindo, moja Lindo
Lindo, Lindo, kocham Cię
Magia Twoich oczu
Duchy Twojej duszy
Obecność Twojej miłości
Przez całe moje życie

Tekst piosenki:


Yes I'm in, but now I'm going away
Far away from you, my lovely Linda
But the memories of you always will stay
And your precious grace I will remember

For the time you gave me nice and tender
For the love you gave me soft and sweet

Linda, Linda, my Linda
Linda, Linda, I love you
The magic of your eyes
The spirit of your soul
The presence of your love
My whole life through

Linda, Linda, my Linda
Linda, Linda, I love you
The magic of your eyes
The spirit of your soul
The presence of your love
My whole life through

I remember how I met you that night
With your eyes you simply called me over
And the flames of our roaring inside
Air of music played, I felt in clover

With your piercing eyes you made me weak
And we danced the whole night cheek to cheek

Linda, Linda, my Linda
Linda, Linda, I love you
The magic of your eyes
The spirit of your soul
The presence of your love
My whole life through