tekstowo.pl

Talk Talk - The last time

Tłumaczenie:


''Czas Ostateczny''

Jeden za drugim, każdy, uprzejmości nie ma,
a przedstawienie zaczyna się
Doprowadźcie klaunów
Ból jest ciszą
Mam śmiać się z ciszy po raz ostatni
Niech zacznie się pokaz ostatni raz.

Czasem jeden, czasem każdy z nas jest zły,
ale pokaż zaczyna się
Przynieście od klaunów ślepy rozum

Te oczy śnią po raz ostatni
Uśmiecha się słodko zwątpienie, może zostawisz mnie do ostatniego czasu

Niech zacznie się pokaz dla czasu ostatecznego
Niech zacznie się pokaz
Niech zacznie się pokaz.

Tekst piosenki:


One by one every courtesy is gone and the show begins
Bring on the clowns
Pain is quiet
I've laughed at silence for the last time
Let the show begin for the last time

Sometimes one, sometimes each of us is wrong but the show begins
Bring on the clowns blind to reason

These eyes are dreaming for the last time
Smiling sweetly doubt may leave me for the last time

Let the show begin for the last time
Let the show begin
Let the show begin