tekstowo.pl

System Of A Down - Chop Suey

Tłumaczenie:


Obudź się
Łap za pędzel i nałóż lekki (makijaż)
Ukryj blizny by zatrzeć (wstrząs)
Dlaczego zostawiłaś klucze na stole?
Idź wymyślać kolejną bajeczkę

Chciałaś tego!
Wziąć pędzel i nałożyć lekki makijaż
Chciałaś tego!
Ukryć blizny by zatrzeć wstrząs
Chciałaś tego!
Dlaczego zostawiłaś klucze na stole?
Chciałaś tego!

Nie sądzę, że wierzysz
W moje postanowienie o samobójstwie
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć

Obudź się
Łap za pędzel i nałóż lekki (makijaż)
Ukryj blizny by zatrzeć (wstrząs)
Dlaczego zostawiłaś klucze na stole?
Idź wymyślać kolejną bajeczkę

Chciałaś tego!
Wziąć pędzel i nałożyć lekki makijaż
Chciałaś tego!
Ukryć blizny by zatrzeć wstrząs
Chciałaś tego!
Dlaczego zostawiłaś klucze na stole?
Chciałaś tego!

Nie sądzę, że wierzysz
W moje postanowienie o samobójstwie
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć
W moim obłudnym samobójstwie
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć

Ojcze!
Ojcze, w ręce Twe składam moją duszę
Ojcze, w ręce Twe

Czemuś mnie opuścił?
W oczach Twych opuściłeś mnie
W myślach Twych opuścił mnie
W sercu Twym opuścił mnie

Uwierz w moje postanowienie o samobójstwie
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć
W moim 'obłędnym'** samobójstwie
Płaczę, gdy anioły zasługują na śmierć

*Forsaken - opuścić/zapomnieć, jednak w tym wypadku definitywnie wskazuje na zapomnienie, które jest gorsze od opuszczenia. Nie powinno się używać 'opuszczać' w tym kontekście.

Powyższy komentarz jest błędny. Tekst piosenki jest nawiązaniem do Męki Pańskiej. W ewangelii Jezus umierając na krzyżu woła "Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?" (po hebrajsku "Eli, Eli, lama sabachthani?" (Mt 27, 46 oraz Mk 15, 34).

**Self-Rightous - Definitywnie nie chodzi o zwrot 'bezdyskusyjnie' ponieważ nie pasuje do reszty tekstu. tu chodzi o obłęd/obłude ciężko wybrać.

Co do powyższego:
"przymiotnik self-righteous
(1.1) o człowieku: bezkrytyczny wobec siebie, przekonany o swojej moralnej wyższości
(1.2) o opinii, uwadze, czynie: wynikający z przekonania o własnej wyższości moralnej, moralizatorski"

"Self-righteous" - utwór upomina się o uznanie prawa do samobójstwa wynikającego z własnych przekonań (ze zwątpienia w sens codzienności). "Obłudny" nie pasuje wcale; "bezdyskusyjny" - słabo. Chodzi o decyzję wynikającą z własnych przekonań - w języku polskim najbliższe jest "postanowienie".

Tekst piosenki:


Wake up (wake up)
Grab a brush and put a little make-up
Hide the scars to fade away the shake-up (hide the scars to fade away the...)
Why'd you leave the keys upon the table?
Here you go create another fable

You wanted to
Grab a brush and put a little make-up
You wanted to
Hide the scars to fade away the shake-up
You wanted to
Why'd you leave the keys upon the table
You wanted to

I don't think you trust
In my self-righteous suicide
I cry when angels deserve to die

Wake up (wake up)
Grab a brush and put a little make-up
Hide the scars to fade away the (hide the scars to fade away the...)
Why'd you leave the keys upon the table?
Here you go create another fable

You wanted to
Grab a brush and put a little make-up
You wanted to
Hide the scars to fade away the shake-up
You wanted to
Why'd you leave the keys upon the table
You wanted to

I don't think you trust
In my self-righteous suicide
I cry when angels deserve to die
In my self-righteous suicide
I cry when angels deserve to die

Father, Father, Father, Father
Father, into your hands I commend my spirit
Father, into your hands

Why have you forsaken me
In your eyes forsaken me
In your thoughts forsaken me
In your heart forsaken me, oh

Trust in my self-righteous suicide
I cry when angels deserve to die
In my self-righteous suicide
I cry when angels deserve to die