tekstowo.pl

South Blunt System - Przeważnie

Tłumaczenie:


Ref:
Mostly reggae moves my imagination.
Limply gives the sense, represents a substantially.
Wisely, courageously and seriously.
Because I was writing like a huge magnet attracts. / 2x

First
Instead of looking at the monitor, draw in the wall.
You have a large range of possibilities, huge yard.
Move your imagination, just like my music.
Well, unless you choose the wrong path, so from that.
Or save the best ideas.
Well, unless the talent and creativity have long since dried up in you.
No mind, close to the university.
Not create what is created so as man.
Expect more from life than your data.
You say you want to be like Adamek, a house like a castle.
It will consider whether you want to be so famous.
And when you walk in the street, just gossiping.

Ref:
Mostly reggae moves my imagination.
Limply gives the sense, represents a substantially.
Wisely, courageously and seriously.
Because I was writing like a huge magnet attracts. / 2x

Second
This spell is broken now, fairy tale is over.
Career brought to zero, you did the loser.
Yesterday you wanted to get in the ring, wall bed every morning.
Today destroyed the castle, stole the golden gate.
Not caught any of the cameras.
After what they were, as you do not know who, you know what?
Jokes are over, you wanted to be a boxer?
Realize that life is a struggle, you become nothing.
Fought, played in the pool.
Your life rolled in poker card.
Even after six billion, of which are even more familiar.
Those who want to have too much, always remain the same.

Ref:
Mostly reggae moves my imagination.
Limply gives the sense, represents a substantially.
Wisely, courageously and seriously.
Because I was writing like a huge magnet attracts. / 2x

Tekst piosenki:


Ref.:
Przeważnie reggae porusza moją wyobraźnię.
Bezwładnie oddaje cały sens, reprezentuje się pokaźnie.
Rozważnie, odważnie i poważnie.
Bo mnie to pisanie przyciąga jak neodymowy magnes. /2x

1.
Zamiast patrzeć w monitor, rysuj w mieście na murze.
Masz duże pole do popisu, ogromne podwórze.
Porusz swoją wyobraźnią, tak jak moją muzyka.
No chyba, że wybierasz tę złą drogę, tak z tego wynika.
Lub zapisuj jak najlepsze pomysły.
No chyba, że talent i twórczość już dawno w Tobie wyschły.
Żaden umysł ścisły z uniwersytetu.
Nie stworzy tego, co stworzeni po to, człowieku.
Od życia więcej oczekuj niż jest Ci dane.
Mówisz, że chcesz być jak Adamek, mieć dom jak zamek.
Tylko się zastanów czy chcesz być tak bardzo znany.
I kiedy wchodzisz w tłum uliczny, tak obgadywany.

Ref.:
Przeważnie reggae porusza moją wyobraźnię.
Bezwładnie oddaje cały sens, reprezentuje się pokaźnie.
Rozważnie, odważnie i poważnie.
Bo mnie to pisanie przyciąga jak neodymowy magnes. /2x

2.
I ten czar już pryska, bajka się skończyła.
Kariera sprowadziła do zera, zrobiła z Ciebie frajera.
Wczoraj chciałeś stać w ringu, ścianami do łóżka co ranek.
Dzisiaj zburzyli ten zamek, ukradli złotą bramę.
Tego nie złapała żadna z kamer.
Po co one były, jak nie wiesz kto, nie wiesz co?
Żarty się skończyły, chciałeś być bokserem?
Wiedz, że życie to walka, stałeś bezczynnie.
Walczyłeś, granie w bilarda.
Twoje życie wywróciła w pokerze karta.
Już po sześciu miliardach, z tego jesteś jeszcze bardziej znany.
Ci, co chcą mieć za dużo, zawsze zostają sami.

Ref.:
Przeważnie reggae porusza moją wyobraźnię.
Bezwładnie oddaje cały sens, reprezentuje się pokaźnie.
Rozważnie, odważnie i poważnie.
Bo mnie to pisanie przyciąga jak neodymowy magnes. /2x