tekstowo.pl

Soundgarden - Halfway There

Tłumaczenie:


''W połowie drogi''

Obudziłem się z przybitymi stopami
A moja głowa poruszała się z prędkością dźwięku
Miałem sen, zostałem złapany w labiryncie
I nie mogłem znaleźć drogi z powrotem

Niektórzy rodzą się by przenosić góry
A niektórzy by zgnić w więzieniu
Dostałem świądu i kiedy się drapię
Wszystko może pójść do piekła

I jak daleko jest połowa drogi?
Nie widziałem cię teraz na szlaku
Ale prawie stałem się wystarczająco dobry
Czy dobre życie powinno być ciężko wywalczone?
Czy to to czym stały się nasze sny?

Czasami, kiedy wystrzelisz strzałę
Może latać dumnie po niebie
Przeszedłbym całą drogę do słońca
Jeśli nie musiałbym schodzić z powrotem

I jak daleko jest połowa drogi?
Nie widziałem cię teraz na szlaku
Czy jestem prawie wystarczająco dobry?
Czy dobre życie powinno być ciężko wywalczone?
Czy to to czym stały się nasze sny?


Stały się ...
tak

Masz samochód?
Gdzie spać?
Kogoś, kto cię kocha?
Coś do jedzenia?
Powiem, że masz się lepiej niż większość
Choć może nie tak dobrze jak niektórzy

I jak daleko jest w połowie drogi?
Nie widziałem cię teraz na szlaku
Ale prawie stałem się, Jestem wystarczająco dobry
Czy dobre życie powinno być ciężko wywalczone?
Czy to to czym stały się nasze sny?

Czy to to czym stały się nasze sny?

Tekst piosenki:


I woke up with my feet nailed down
And my head moving the speed of sound
Had a dream I was caught in a maze
And couldn’t find my way back out

Some are born to move mountains around
And some to rot away in jail
I get and itch and when I am scratching
Everything can go to hell

And how far is halfway there?
I didn’t see you on the trail now
But almost become I’m good enough
Should a good life be so hard won?
Is that what our dreams have become?

Sometimes, when you’re shooting an arrow
It can fly across the sky so proud
I would go all the way to the sun
If I didn’t have to come back down

And how far is halfway there?
I didn’t see you on the trail now
Did almost become good enough?
Should a good life be so hard won?
Is that what our dreams have become?

Have become…
Yea

Have you got a car?
Somewhere to sleep?
Someone who loves you?
Something to eat?
I would say you’re doing better than most
Though maybe not as well as some

And how far is halfway there?
I didn’t see you on the trail now
But almost become I’m good enough
Should a good life be so hard won?
Is that what our dreams have become?

Is that what our dreams have become?