tekstowo.pl

Sokół & Donatan - Z samym sobą

Tłumaczenie:


The ancient truth is now long forgotten
Like mantra worked the lie of charlatan
I'm skeptical looking down on this tragedy
The slogans from their barricade - I'm doubting it
Confident to excess, yesterday felt like Vegas
Couldn't care any less, staring at me like they're beggars
Got caught into what some puppet master plotted
They marched triumphantly like a lamb to the slaughter
Conceal the truth, give them something to keep busy,
Material life slipping away makes them dizzy
They listened to those that promised more than others
Life will be great, everything gone that bothers
Count, spend, consume, use everywhere, brothers
Go and seek those that get their hands washed
It's their fault, it's safer to be among the crowd squashed
They're fine with their costumes and green printed faces
Their conjurors created a valid sterile version
Murder every day and still keeping their hands clean
Stupidity scale in the nation is what offends me
Made up news stories to fix population's perspective
What one has or hasn't is but a token
Sooner the ocean will dry, or the soil will soak in
Than those maniacs try to understand what you're talking
Chanted are those that sold their soul today
Baffled because they realized you can't live this way
The humanity's dying, somebody told them
The war heaven vs. hell isn't running - we need another war then
The words of backbiter were to them viral
Their life's an imitation, fake Super Mario
Run and jump, there's the coin, stars and flowers
But they will lose next stage's approaching power
Don't let yourself think this is about the money, mate
Race, caste, who lay what on the collection plate
Don't let them make you as we were all equal behave
And that life is fair from the cradle to the grave
Don't get possessed by their slogans against your brother
False witnesses, statements, truth's what you'd rather
Don't fall for this lie - the war people vs. people
You're the only one you fight - see through illusion, look deeper
Don't get confused we're fighting for this planet
We all spoil it, ain't nobody to cast the first stone, granted
But never believe in that cult of whatever
Respect for the nature is the root of the matter
Don't ever get fooled by words of false phophets
Not a jew, fascist, eye of the providence, drop it
You've been fighing alone inside you, with your own self
The bad and the bright side, make sure you choose well

Tekst piosenki:


Pradawna prawda jest tu dziś nieznana,
jak mantra zadziałało kłamstwo szarlatana.
Jestem sceptyczny patrząc na ten dramat
i nie wierzę w ani jedno hasło na ich barykadach.
Oni tak pewni swego - wczoraj na bogato,
dzisiaj błagalnie patrzą na mnie, co ja na to.
Nabrał ich marnie jakiś prestidigitator,
poszli triumfalnie pod nóż, jak baranów stado.
Żeby nie widzieli prawdy dostali zajęcie,
materialne życie, co ucieka coraz prędzej.
Słuchali tych, co im obiecali więcej,
że pięknie będzie, że wszystko na patencie.
Licz, wydaj, konsumuj i używaj jeszcze ,
idź i patrz kto tu już swe umywa ręce.
Ich wina, do tłumu przytul się bezpiecznie,
im styka z kostiumów i dukatów szczęście.
Ich kuglarze stworzyli sterylną wersję
i mordują codziennie, a mają czyste ręce.
Podziwiam tylko jedno – skalę ogłupienia,
żeby zmienić punkt widzenia, tworzą pseudo wydarzenia.
Bez znaczenia, co on ma, czego nie ma,
prędzej wyschnie ocean albo zatonie gleba
niż ci opętani zrozumieją o co biega
ci zaczarowani, z których każdy duszę sprzedał dziś.
Skonsternowani zrozumieli, że się nie da żyć,
bo całe człowieczeństwo umiera, ktoś wmówił im,
że wojna piekła i nieba nie istnieje tu i teraz, i że innej wojny trzeba.
Słowa oszczercy tak stępiły im wzrok,
ich życie jest imitacją, to podrabiany Mario Bros.
Biegną i skaczą, jest moneta, gwiazdy, sos,
ale stracą nadchodzącej planszy całą moc.
Nie daj omamić się, że chodzi o kasę,
rasę, kastę, albo kto ile dał na tacę...
Ale nie daj sobie wmówić, że wszyscy są równi,
a życie sprawiedliwe od kołyski do trumny.
I nie daj opętać się hasłami przeciw braciom,
fałszywym świadectwom, zeznaniom, przesłuchaniom.
Tylko nie uwierz w walkę ludzie kontra ludzie,
sam ze sobą walczysz, więc uważaj na iluzje.
Nie daj się mamić, że bój jest o tą ziemie -
kto jej nie niszczy niech pierwszy rzuci kamieniem.
Ale nie daj sobie wmówić, że ma być wszystko jedno,
szacunek dla natury to pierwotne jest sedno.
Nie daj opętać się fałszywym prorokom,
to nie Żyd, faszysta, ani oświecone oko.
Walczysz od zawsze tutaj tylko z samym sobą,
stajesz po stronie złej albo idziesz dobrą drogą.

By pradawnych Bogów czcić
prawdę musisz w sobie znaleźć ty
By pradawnych Bogów czcić
prawdę musisz w sobie znaleźć ty